ויזת "חופשת עבודה"

נכון לנובמבר 2016

לרגל ההתייעצויות הממשלתיות בין ישראל וגרמניה נחתם בתאריך 25.02.2014  הסדר לגבי תכנית גרמנית-ישראלית לעבודה בזמן שהיהה בחופשה. הסדר זה, "תכנית אשרת חופשת עבודה" - "Working-Holiday-Visa-Programm", מאפשר לאזרחים צעירים בגילאים 18 – 30 להכיר את המדינה השנייה ואת תרבותה באופן מעמיק יותר ולחזק את הקשרים בין החברות. ההסדר נכנס לתוקף ב- 29.02.2016.

למי פונה התכנית?

התכנית פונה לאזרחים ישראלים וגרמנים בגילאים 18 עד 30.

אילו אפשרויות עבודה יש במסגרת הוויזה?

האשרה מיועדת בראש ובראשונה לשהות למטרת חופשה בגרמניה. התכנית מאפשרת למשתתפים בה לעסוק בעבודה בגרמניה באופן זמני לצד בילוי החופשה שלהם על מנת להשלים הכנסות למימון החופשה. מותר לעסוק בעבודה עד שישה חודשים במהלך שנה אחת (התקופה המקסימלית של התכנית). אם זאת חובה להחליף את המעסיק אחרי שלושה חודשים לכל המאוחר.

איך ואיפה אפשר להגיש בקשה לקבלת הוויזה?

אפשר להזמין תור להגשת בקשה לאשרה בשגרירות, באמצעות המערכת המקוונת לזימון תורים באתר השגרירות. חלופה נוספת הינה הגשת בקשה לקבלת האשרה אחרי הכניסה לגרמניה אצל הרשויות המקומיות המוסמכות לטפל באזרחים זרים בגרמניה. עליך להוכיח שיש באפשרותך לממן את שלושת חודשי השהות הראשונים ללא תמיכה נוספת, שיש בידך די אמצעים למימון כרטיס טיסה חזרה, שהינך מבוטח/ת בביטוח נסיעות לכל תקופת הזמן המבוקשת ושמטרתך הראשית בבואך לגרמניה הינה להכיר את המדינה, תושביה ותרבותה.  אשרת חופשת העבודה תקפה למשך שנה אחת לכל היותר.

אפשר להאריך את הוויזה בתום שנה?

באופן עקרוני לא ניתן להאריך את תוקף הוויזה במסגרת הסדר "תכנית אשרת חופשת עבודה". אולם, אם במהלך שהותך מצאת מקום עבודה לטווח ארוך יותר, ניתן לפנות לרשויות המוסמכות לטיפול באזרחים זרים בגרמניה כדי לשנות את סוג האשרה לאור הנסיבות.

מידע נוסף על "תכנית אשרת חופשת עבודה" ניתן למצוא בקישורית "מידה נוסף על התכנית" בשולי העמוד.

אם הינך אזרח גרמני, אנא פנה לשגרירות ישראל בברלין.

אם הינך מעוניין להגיע לגרמניה מסיבות מקצועיות או אם הינך מחפש מקום עבודה קבוע, פתוחות בפניך אפשרויות אחרות. לקבלת מידע נוסף, אנא פנה לכאן:

www.tel-aviv.diplo.de/visa

"תכנית אשרת חופשת עבודה"

תמונה קבוצתית של השרים המשתתפים בהתייעצויות הממשלתיות

ויזת "חופשת עבודה"

את הנוסח המדויק של תכנית הסדר חופשת עבודה ניתן למצוא כאן.