אבטחת מידע

בשנים האחרונות הלכה וגדלה בהתמדה החשיבות של אבטחת המידע. משרד החוץ הגרמני ושגרירות גרמניה בישראל מייחסים ערך רב ליישום אבטחת מידע. מטרתה של חקיקת אבטחת מידע הינה, להגן על יחידים מפני הפרת או הצרת זכויותיהם האישיות תוך שימוש בנתוניהם האישיים והפרטיים. לכן, על פי עיקרון האיסור תוך שמירת הזכויות, אסור לעבד נתונים בעלי אופי אישי ככלל, פרט למקרים בהם הוראות החוק או מתן אישור ע"י האדם המעורב יוצרים מצב חוקי של מתן היתר (לפי סעיף 4, פיסקה 1 לחוק אבטחת המידע הפדראלי הגרמני). בהתאם לצו מניעת איסוף מידע וצמצום איסוף מידע (סעיף 3א' לחוק אבטחת המידע הפדראלי הגרמני) כעיקרון יש לצמצם ככל האפשר את איסוף הנתונים האישיים, עיבודם והשימוש בהם.  

אנשי קשר בשגרירות גרמניה בנושא אבטחת מידע הינם:
1.    קורד-הנריק מולר / ממונה על אבטחת מידע
דוא"ל:  tela%27%auswaertiges-amt%27%de,dsb-l

2.    מרטין גיזה / מ"מ ממונה על אבטחת מידע
דוא"ל: tela%27%auswaertiges-amt%27%de,dsb-v
 
שאלות ופניות בנושא אבטחת מידע במשרד החוץ ניתן להפנות גם לממונה על אבטחת מידע במשרד החוץ הגרמני,

 באמצעות דוא"ל: auswaertiges-amt%27%de,dsb-l

אבטחת מידע

Datenschutz