מכרזים

חתימה על הסכם

משרות פנויות

שגרירות גרמניה מציעה משרות פנויות  

מכרזים

Deutsche Botschaft

כתובת, שעות פתיחה, קשר במקרה חירום

Uhr