ויתור על ירושה

לפי החוק הגרמני (ראה החל מסעיף 1942 בספר החוקים BGB) יכול יורש להסתלק מזכויותיו בעזבון רק תוך שישה שבועות, בהודעה לבית המשפט לענייני ירושה המוסמך לטפל בעזבון.

פרק הזמן יהיה שישה חודשים, אם מקום מגוריו האחרון של המוריש היה במדינה זרה או אם היורש נמצא במדינה זרה בתחילת התקופה. 

התקופה מתחילה במועד, בו נודע ליורש על קיום ונסיבות המקרה. אם נקרא היורש מכוח נסיבות של פטירה, לא תחל התקופה לפני הודעה רשמית על צו הירושה. 

ההודעה על הסתלקות מזכויות בעזבון נעשית בהודעה הנמסרת לבית המשפט לענייני ירושה המוסמך; ההודעה  תרשם רשמית בכתב בבית המשפט או תמסר כהודעה בכתב בליווי אימות רשמי למסמך. 

הורים, הפועלים כאפוטרופוסים לילדיהם הקטינים, חייבים שניהם למסור הסבר להסתלקות מעזבון הנעשית בשם ילדיהם. 

אם אין באפשרותך למסור את הצהרתך ישירות בבית המשפט לענייני ירושה המוסמך בגרמניה, ניתן לאמת את חתימתך בשגרירות. 

ניתן למצוא דוגמה להצהרה על הסתלקות מזכויות עזבון בשוליים. 

על מנת למסור הצהרה על הסתלקות מזכויות עזבון בשגרירות, הינכם צריכים לקבוע תור מראש. על מנת לקבוע תור, הינכם מתבקשים לפנות לדוא"ל:  tel-aviv%27%diplo%27%de,info  

הינך מתבקש להביא איתך את דרכונך ו/או תעודת הזהות שלך, כמו כן, במידה וקיים, מכתב(ים) מבית המשפט המוסמך לענייני ירושה – ואם יש – את תעודת הפטירה של המוריש. 

עלות אימות החתימה מחושב יחסית לערך ולכל הפחות 20 אירו, שיש לשלם בשקלים חדשים או באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי (כרטיס ויזה, מאסטר קרד).

לאחר מכן יש לשלוח את ההצהרה המאומתת לבית המשפט לענייני ירושה בגרמניה, תוך פרק הזמן שצוין.

תניית פטור

המידע באתר זה נלקט עבורכם בקפידה רבה. אנא גלו הבנה, שלמרות זאת איננו אחראים לאמיתות המידע ועדכנותו.

 

ויתור על ירושה

Tod

שעות פתיחה וזמינות

שגרירות גרמניה ממוקמת בלב ליבה של תל אביב. לבירור, איך ומתי אפשר להשיג אותנו:

קונסוליה

Organization
קונסוליה
כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931313
פקס:
03-6931308

דרכון

Organization
דרכון
Comment

שעות מענה טלפוני: ימי ב' – ה' 14:00 – 16:00, ו' 12:00 – 13:00

שעות קבלת קהל: ימים ב', ג', ה', ו': 08:00 עד 11:30 (סגור בימי ד').

הגשת בקשה לדרכון תתאפשר אך ורק בקביעת תור מראש. עוד

דרכונים/תעודות זהות מוכנים ניתן לאסוף בימי שני ורביעי בין השעות 13:30 ו-14:30.

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רחוב דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931310/311/386
פקס:
03-6931394

ויזה

Organization
ויזה
Comment

ביום ד' מחלקת הויזה סגורה

שעות קבלת קהל: ימי ב', ג', ה', ו' 08:30– 11:30

צריך לקבוע תור מראש לכל פנייה לשגרירות. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות באינטרנט.

במידה ואין מענה במספר הטלפון המצוין כאן, נא לכתוב מייל עם בקשתכם ומספר טלפון לכתובת דוא"ל 

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931307/387
פקס:
03-6931308

פיצויים / רנטה / קצבה לעובדי הגטאות לשעבר

Organization
פיצויים / רנטה / קצבה לעובדי הגטאות לשעבר
Comment

שעות מענה טלפוני: יום שני עד יום חמישי בין השעות 9:00-12:00 03-6931304

ובימים ב' ו ד' בין השעות 14:30-16:00 03-6931391

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931-304/391
פקס:
03-6931308

ענייני מעמד אישי / חוק השמות

Organization
ענייני מעמד אישי / חוק השמות
Comment

ניתן להשיג את השגרירות בטלפון לבירור שאלות בנושאים אלו בימי שלישי, חמישי ושישי בין השעות 7:30 – 10:00 במספרי הטלפון הנ"ל:

במספר טלפון 03-6931-305 (לשמות משפחה המתחילים באותיות A עד L)

ובמספר טלפון 03-6931-390  (לשמות משפחה המתחילים באותיות M עד Z).

מעתה כל פונה צריך לקבוע מראש תור לקבלת שירות קונסולרי.

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931305/390

אזרחות

Organization
אזרחות
Comment

נא לפנות למחלקת האזרחות בשגרירות גרמניה בכתב בלבד, במכתב או דואר אלקטרוני.

מידע נוסף ניתן למצוא בדפי אתר זה המוקדשים לנושא האזרחות. 

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731  

פקס:
03-6931308

אימות חתימה בענייני מקרקעין

Organization
אימות חתימה בענייני מקרקעין
Comment

שעות מענה טלפוני: ימי ב' – ו' 08:00 – 12:00

מעתה כל פונה צריך לקבוע מראש תור לקבלת שירות קונסולרי.

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931306

שונות

Organization
שונות
Comment

שעות מענה טלפוני: ימי ב' – ה' 08:30 – 16:00, ו' 08:30 – 12:30

שעות קבלת קהל: ימי ב', ג', ה', ו' 08:30– 11:30 (סגור בימי ד')

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931313
פקס:
03-6931308

מקרי חירום

Organization
מקרי חירום
Comment

במקרי חירום

מעבר לשעות העבודה הרשמיות ובחגים ניתן להשיג את שרות הכוננות של השגרירותהגרמנית במספרי הטלפון הנ"ל (גם דרך מסרונים אלקטרוניים בגרמנית או באנגלית).לתשומת לבכם: במספר זה לא ימסר מידע לגבי אשרות כניסה.

טלפון נייד:
054-9944724