הצהרה על שם משפחה של ילד ועל השם לאחר הנישואין

 הצהרה על שם משפחה של ילד

אם ילד אינו מקבל שם משפחה תקף לתחום השיפוט הגרמני באופן אוטומטי על פי הקבוע בחוק (שם משפחה משותף להורים נשואים או שם משפחה של אם רווקה בזמן הלידה, שהילד נמצא במשמורתה הבלעדית), צריך להחליט איזה שם משפחה ישא הנולד החל מלידתו, לפני שיונפק לראשונה מסמך זיהוי גרמני עבורו. תהליך זה יושלם עם מסירת הצהרת ההורים על שם המשפחה של הילד.

 

מי צריך להגיש את הבקשה?

שני ההורים, כמו כן ילדים שמלאו להם 14 שנים, חייבים להגיע אישית לשגרירות על מנת למסור הצהרת שם. הם רשאים להחליט אם הילד יישא את שם משפחת האב או האם כשם משפחתו שלו. במקרה ואחד ההורים הינו נתין זר גם קיימת אפשרות לבחור ביישום חוק השמות של המדינה הזרה (לדוגמה: במקרה ואחד ההורים אזרח ישראלי, הילד יכול לשאת את שני שמות המשפחה). יש להצהיר על הבחירה בחוק השמות של המדינה הזרה לפני שימלאו לילד 18 שנה.

 

הצהרה על שם משפחה לאחר הנישואין

מאז הרפורמה בחוק השמות הגרמני בשנת 1994 גם בתחום השיפוט הגרמני אין עוד קביעה אוטומטית של שם משפחה משותף במקרה של נישואין. לשם כך יש צורך במסירת הצהרה מיוחדת. 

זוג שהתחתן בישראל צריך לשים לב לכך, שבמקרה של בחירה בשני שמות משפחה יחד עבור אחד מבני הזוג, לא נוצר שם משפחה לאחר הנישואין. בתחום השיפוט הגרמני בני הזוג נושאים שמות משפחה שונים ולכן צריך למסור הצהרת שם בנדון.

 

מי צריך להגיש את הבקשה?

שני בני הזוג חייבים להגיע אישית לשגרירות על מנת למסור הצהרת שם.

 

לתשומת לבכם:

נברר ברצון, אילו מסמכים עליכם להביא עמכם. 

לשם כך, עליכם למלא את הטופס המצ"ב, לחתום עליו ולשלוח אותו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל המופיעה על גבי הטופס.

טופס לבדיקה מוקדמת של הצהרה על שם משפחה , PDF 491.37k

במידה ויהיה צורך בבירור נוסף, ניתן לפנות לשגרירות בשאלות בנושאים אלו בימים ימי ג', ה' או – ו' 07:30 – 10:00 למספרי הטלפון הנ"ל: 03-6931-305 או 03-6931-390. 

אם אינכם מצליחים ליצור קשר טלפוני איתנו, יש באפשרותכם לשלוח פקס (למספר 03-6931-394 או 03-6931-308) או מייל באנגלית או גרמנית דרך הטופס ליצירת קשר. 

רק לאחר בדיקת המסמכים ולאחר קבלת הודעה על כך מטעמנו, תתאפשר קביעת תור.

 

עלויות

השגרירות גובה תשלום של 25 אירו לכל הגשת בקשה, שיש לשלם בסכום שווה ערך בשקלים במזומן או בכרטיס אשראי בינלאומי (כרטיס ויזה, מאסטר קרד) ועבור אישור צילומים של מסמכים אירו אחד לעמוד אך מינימום 10 אירו.

מרשם האוכלוסין בגרמניה, אליו מועברת הבקשה משגרירות גרמניה, גם כן גובה אגרה וכיסוי הוצאות לפי הנחיות הקבועות בחוק של מדינת המחוז בה מדובר. העלויות מגיעות לסכום ממוצע של כ- 10 אירו (בנוסף יחשבו עלויות ההעברה כפי שנהוג בהעברת למדינה אחרת). זמן הטיפול בבקשתכם תלוי בלשכה למרשם אוכלוסין המוסמכת בעניינכם. אין לשגרירות כל השפעה על כך. הלשכה למרשם אוכלוסין בגרמניה תדרוש את האגרות לאחר קבלת הבקשה ותדרש העברת כספים ישירה אל הלשכה למרשם אוכלוסין.

 

תוקף ההצהרה

ההצהרה שנמסרה תשלח על ידי השגרירות ללשכת מרשם האוכלוסין המוסמכת בגרמניה. ההצהרה תכנס לתוקף רק לאחר שתתקבל שם. לכן, לשם דוגמה, אפשר להנפיק דרכון עם השם החדש רק לאחר שהשגרירות תקבל אישור מתאים מלשכת מרשם האוכלוסין.

רק לאחר בדיקת המסמכים ולאחר קבלת הודעה על כך מטעמנו, תתאפשר קביעת תור.

יש באפשרותכם להרשם במערכת לקביעת תורים של שגרירות גרמניה בקישורית הנ"ל:

בשפה הגרמנית

בשפה האנגלית  

תניית פטור

המידע באתר זה נלקט עבורכם בקפידה רבה. אנא גלו הבנה, שלמרות זאת איננו אחראים לאמיתות המידע ועדכנותו.

 

הצהרה על שם משפחה של ילד ועל השם לאחר הנישואין

Familienfeier