מרשם החברות

הליך הרישום במרשם החברות

 

החוק בדבר מרשם החברות והסחר האלקטרוני (EHUG) קובע שמרשם החברות בגרמניה ינוהל באופן אלקטרוני החל מ- 1 בינואר 2007. הבקשות לרישום יוגשו למרשם החברות באופן אלקטרוני עם אימות ציבורי. מסיבה זו השגרירות אינה יכולה להעביר הרשמות למרשם החברות. שליחת הבקשה לרישום הינה מתפקידו של מגיש הבקשה, ששולח את הרישום במרשם בליווי התעוד הקונסולרי לנוטריון ומבקש ממנו להכין את ההעתקים האלקטרונים המאומתים הנחוצים לשם השלמת התהליך ולהעבירם באופן דיגיטלי לבית המשפט לרישום חברות. אין צורך בנוכחותם האישית של מגישי הבקשה אצל הנוטריון.

 

לצורך אימות החתימה לרישום במרשם החברות באמצעות השגרירות, עליכם לקבוע תור מראש. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות.

 

לצורך אימות חתימה אתם מתבקשים להביא עמכם את המסמכים הבאים:

- את דרכונכם בתוקף

- רישום במרשם החברות שהכין עבורכם הנוטריון שלכם בגרמניה

- במקרה הצורך אישור על שווי העסקה 

אנא, שימו לב, שגרירות גרמניה אינה יכולה לייעץ לגופו של עניין הרישום במרשם החברות. לשם קבלת ייעוץ, אנא פנו ישירות לנוטריון שלכם בגרמניה.

 

עלויות 

עלות האגרה לאימות חתימה תלויה בערך הנושא ונעה בין 20 ל- 250 אירו, שיש לשלם בסכום שווה ערך בשקלים, במזומן, או באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי (כרטיס ויזה, מאסטר קרד).

 

יש באפשרותכם להרשם במערכת לקביעת תורים של שגרירות גרמניה בקישורית הנ"ל: 

בשפה הגרמנית  

בשפה האנגלית

תניית פטור

המידע באתר זה נלקט עבורכם בקפידה רבה. אנא גלו הבנה, שלמרות זאת איננו אחראים לאמיתות המידע ועדכנותו.