התאזרחות עפ"י זכאות לפי סעיף 116, פסקה 2, לספר החוקים II GG

 זכאות ההתאזרחות עומדת לאזרחים גרמנים לשעבר, שאזרחותם הגרמנית נשללה מהם על רקע גזע, דת או השקפות פוליטיות בתקופה שבין ה- 30.01.1933 וה- 08.05.1945, ולצאצאיהם.

תקנות מיוחדות חלות על נרדפי המשטר הנאצי, שאזרחותם הגרמנית נשללה מהם על רקע גזע, דת או השקפות פוליטיות בתקופה שבין ה- 30.01.1933 וה- 08.05.1945. אנשים אלה וצאצאיהם זכאים בנסיבות מסויימות להתאזרחות. אם הינך משתייך לחוג האנשים האלה, אנא קרא את עלון ההסברים של רשות המינהל הפדראלי, ה- "Bundesverwaltungsamt" בנושא הזכאות להתאזרחות.

במקרה של התאזרחות לפי סעיף 116 לספר החוקים II  GG אין צורך במבחן ההתאזרחות הפדראלי.

לכל צאצא עומדת הזכות החוקית והוא יכול לדרוש את מימושה. כך יכול למשל הנכד להגיש בקשה להתאזרח (מחדש), מבלי שאביו / אמו ו/או סבו / סבתו ביקשו להתאזרח מחדש.

תיאור התהליך:

אם ברצונכם להעביר את המקרה שלכם לבדיקה, אנא שלחו את השאלון המצ"ב באמצעות דואר אלקטרוני לשגרירות גרמניה.
אנא וודאו שצירפתם את המסמכים הנחוצים לטיפול, כגון צילום דרכון, מסמך המעיד על אזרחות גרמנית של אבות המשפחה. השגרירות תבדוק את המקרה שלכם ותודיע לכם לאחר מכן, מה האפשרויות העומדות בפניכם לגבי התאזרחות מחודשת וגם תנחה אתכם, איך לפעול בהמשך. תקבלו מכתב בנושא זה תוך שלושה שבועות.

שאלון (באנגלית) , PDF 278.19k

המשרד הממשלתי בגרמניה הממונה על פניותיכם להתאזרחות הינו ה- Bundesverwaltungsamt Köln בעיר קלן.

בקשה להתאזרחות לפי סעיף 116 לספר החוקיםII GG , PDF 81.69k

לתשומת לבכם

אנא שימו לב, כי דרכון גרמני יונפק רק לאזרחי גרמניה. לכן ניתן להגיש בקשה להנפקת דרכון גרמני רק לאחר קבלת תעודת התאזרחות או לאחר הוכחת האזרחות הגרמנית.

תניית פטור

המידע באתר זה נלקט עבורכם בקפידה רבה. אנא גלו הבנה, שלמרות זאת איננו אחראים לאמיתות המידע ועדכנותו.

 

אזרחים גרמנים לשעבר

Deutsche Flagge

לתשומת לבכם

אנא שימו לב, כי דרכון גרמני יונפק רק לאזרחי גרמניה. לכן ניתן להגיש בקשה להנפקת דרכון גרמני רק לאחר קבלת תעודת התאזרחות או לאחר הוכחת האזרחות הגרמנית.

סעיף 116 לספר החוקים II GG חוקי יסוד

  

(1) "גרמני" עפ"י רוח חוקי יסוד אלה ובתנאי שאין הוראות חוק שונות במקום אחר הינו מי שהוא בעל אזרחות גרמנית או מי שמצא מקלט בשטח ה"רייך הגרמני" - כהגדרתו מ- 31 בדצמבר 1937 – כפליט, או כמי שגורש על בסיס השתייכותו לעם הגרמני, או בן זוגו / בת זוגו או צאצאיו.

 

(2) אזרחים גרמנים לשעבר, שאזרחותם הגרמנית נשללה מהם על רקע גזע, דת או השקפות פוליטיות בתקופה שבין ה- 30.01.1933 וה- 08.05.1945, וצאצאיהם יש לאזרח מחדש עפ"י בקשתם. מעמדם יחשב כמי שלא נשללה אזרחותו, בתנאי שקבעו את מקום מושבם לאחר ה- 8 במאי 1945 בגרמניה ולא הביעו רצון להתנגד לכך.

שאלון לתחילת תהליך בדיקת אזרחות

הינך סבור שיש לך אזרחות גרמנית? מלא את השאלון הנ"ל ופנה לשגרירות גרמניה.