רכישת האזרחות הגרמנית

חוק האזרחות הגרמנית מבוסס על "עקרון המוצא המשפחתי". זאת אומרת שהאזרחות הגרמנית לא נרכשת ע"י לידה בגרמניה, אלא על בסיס אזרחותו הגרמנית של אחד ההורים.

רכישה מכוח לידה במסגרת נישואין

ילדים שנולדו במסגרת נישואין בין ה- 01.01.1914 וה- 31.12.1963, רכשו את האזרחות רק דרך אביהם הגרמני.

ילדים שנולדו לאם גרמניה במסגרת נישואין, לאחר ה- 01.01.1964 ולפני ה- 31.12.1974, רכשו את האזרחות הגרמנית רק אם אחרת היו חסרי נתינות.

ילדים שנולדו במסגרת נישואין החל מ- 01.01.1975 רכשו את האזרחות הגרמנית, אם אחד ההורים היה גרמני.

לגבי ילדים שנולדו לאם גרמניה במסגרת נישואין לאחר ה- 01.04.1953 ולפני ה- 01.01.1975, וכבר הייתה ברשותם אזרחות, הייתה קיימת אפשרות להצהיר, כי ברצונם לקבל את האזרחות הגרמנית. המועד האחרון למסירת הצהרה זו חל ב- 31.12.1977 והסתיים כליל.  

בהתאזרחות של מי שנולד לפני תאריך 01.01.1975 כילד החוקי של אם גרמניה ואב בעל אזרחות זרה נשואים 

באמצעות תקנה חדשה החליט משרד הפנים בגרמניה, לאפשר טיפול מועדף בפונים מתוך חוג האנשים כדלקמן: 

מי שנולד לפני 01.01.1975 כילדם החוקי של אם גרמניה ואב בעל אזרחות זרה נשואים, כאשר ביום היוולדו  הייתה אמו 

א) בעלת אזרחות גרמנית 

ב) או שאזרחות אמו נשללה ממנה עקב נישואיה לאזרח זר, בהתאם לחוק שהיה בתוקף באותה עת 

ג) או שאזרחות אמו נשללה ממנה עוד לפני נישואיה על רקע דעות פוליטות, גזע או דת בין 30.01.1933 ועד 08.05.1945.

 

בתנאים המפורטים בהמשך ניתן אישור לקיום אינטרס ציבורי בהתאזרחות: יכולת פרנסה, קשרים לגרמניה, העדר תיק פלילי, הצהרת שמירת אמונים לסדר חברתי דמוקרטי וחופשי ביסודו. 

אין התייחסות להזדמנויות קודמות להתאזרחות שלא נוצלו. 

במקרה של התאזרחות מסוג זה, הנחת היסוד הינה שלמגיש הבקשה שליטה שוטפת בשפה הגרמנית.

לקבלת מידע נוסף נא לפנות ישירות לרשות הממשלתית האחראית בקלן - Bundesverwaltungsamt Köln – או לשגרירות גרמניה בה מוגשת הבקשה.

מידע נוסף - בגרמנית , PDF 79.23k

התאזרחות למי שנולד לפני תאריך 01.07.1993 כילד מחוץ למסגרת הנישואין של אב גרמני ואם בעלת אזרחות זרה

משרד הפנים הגרמני הרחיב את ההוראה מתאריך 28 במרץ 2012, תוך התייחסות לכל השיקולים המפורטים בה, לחוג האנשים הנ"ל ויצר גם עבורם אפשרות למסלול התאזרחות מועדף.

ילדים שנולדו מחוץ למסגרת הנישואין לפני תאריך 01.07.1993  לאב גרמני ואם בעלת אזרחות זרה , כל עוד

א) האב היה בעל אזרחות גרמנית ביום הלידה

או היה זכאי להתאזרח לפי סעיף 116 לספר החוקים II GG 

ובנוסף

ב) הכרת האבהות או הוכחה בפועל של האבהות לפי החוק הגרמני תקפה והושלמה לפני שמלאו לילד 23 שנים.

עלון מידע להתאזרחות ילדים אשר נולדו מחוץ לנישואין לאב גרמני ואם בעלת אזרחות זרה לפני 1 ביולי 1993, לפי סעיף 14 לחוק האזרחות הגרמני

בתנאים המפורטים בהמשך ניתן אישור לקיום אינטרס ציבורי בהתאזרחות.אין התייחסות להזדמנויות קודמות להתאזרחות שלא נוצלו. 

במקרה של התאזרחות מסוג זה, הנחת היסוד הינה שלמגיש הבקשה שליטה שוטפת בשפה הגרמנית.

לקבלת מידע נוסף נא לפנות ישירות לרשות הממשלתית האחראית בקלן - Bundesverwaltungsamt Köln – או לשגרירות גרמניה בה מוגשת הבקשה.

רכישה מכוח לידה מחוץ לנישואין

ילדים שנולדו לאם גרמניה מחוץ לנישואין רוכשים את האזרחות הגרמנית דרך האם מאז 01.01.1914.

ילדים שנולדו לאב גרמני מחוץ לנישואין רוכשים את האזרחות הגרמנית החל מ- 01.07.1993, במקרה והייתה קיימת בין היתר הכרת אבהות תקפה.

ילדים שנולדו לאב גרמני מחוץ לנישואין לפני ה-  01.07.1993  יכולים לרכוש את האזרחות באמצעות הצהרה, אם האבהות הוכחה בפועל ואם מקום מגוריהם הרשמי הקבוע בשלוש השנים האחרונות הינו ברפובליקה הפדראלית של גרמניה. לכן ניתן למסור את ההצהרה הזו אך ורק במקום המגורים הגרמני. יש להתחיל את תהליך הוכחת האבהות לפני שמלאו לילד 23 שנים.

אנא שימו לב למידע הרשום בשוליים המתייחס לילדים שנולדו מחוץ לגרמניה ושהוריהם נולדו ב- או אחרי ה- 01.01.2000 מחוץ לגרמניה.  

התאזרחות עפ"י זכאות לפי סעיף 116 לספר החוקים II  GG

תקנות מיוחדות חלות על נרדפי המשטר הנאצי, שאזרחותם הגרמנית נשללה מהם על רקע גזע, דת או השקפות פוליטיות בתקופה שבין ה- 30.01.1933 וה- 08.05.1945. אנשים אלה וצאצאיהם זכאים בנסיבות מסויימות להתאזרחות. אם הינך משתייך לחוג האנשים האלה, אנא קרא את עלון המידע בנושא הזכאות להתאזרחות של רשות המינהל הפדראלי,
ה- "
Bundesverwaltungsamt".

עוד בנושא זה

 רכישה מכוח ישיבה

בתאריך 28.08.2007 נכנסו לתוקף שינויים בחוק האזרחות. עיקרי התקנות החדשות עוסקים בהחלת "הסדר רכישת אזרחות מכוח ישיבה". אם הממסד הגרמני התייחס אליך במשך 12 שנים כאל גרמני עפ"י חוק האזרחות, מבלי שגרמת להתייחסות זו, הינך יכול להסתמך על עקרון תום לב. זאת אומרת: אם הנפיקו לך במהלך תקופה זו ומעבר לה ברציפות תעודות זיהוי גרמניות או תעודות אזרחות גרמניות, אזרחותך הגרמנית נקנית אוטומטית מכוח ישיבה. ההשגרירות תשמח לענות על שאלות בנושא זה.

 רכישה מכוח אימוץ

החל מתאריך 01.01.1977 קיימת האפשרות שהאזרחות הגרמנית נקנתה גם מכוח אימוץ ע"י הורה גרמני. שאלות נוספות יש להפנות לנציגות גרמניה אליה הינך משתייך.

לגבי ילדים שהורה גרמני אימץ בין ה- 01.01.1959 וה- 31.12.1976, הייתה אפשרות לרכוש את האזרחות הגרמנית באמצעות הצהרה עד לתאריך ה- 31.12.1979.

רכישה מכוח הסדרת מעמד החוקי

הסדרת מעמד חוקי הינה כניסתם לברית הנישואין של הורים לילד שנולד מחוץ לנישואין, לאחר לידת ילד זה. הסדרת מעמד חוקי יכולה להיעשות גם ע"י החלטת בית משפט, שהכריז כי מדובר בילד חוקי. רכישת האזרחות הגרמנית תעשה באופן עקרוני עפ"י התקנות החלות על ילדים שנולדו במסגרת נישואין.

בין התאריכים 01.01.1914 ו- 30.06.1998 ניתן היה לרכוש את האזרחות הגרמנית גם מכוח "הסדרת מעמד חוקי". תקנה זו נמחקה בחלקה הגדול מספר החוקים ב- 01.07.1993  ונמחקה לחלוטין ב- 01.07.1998. שאלות נוספות יש להפנות לנציגות גרמניה אליה הינך משתייך.

בית הדין הגבוה הגרמני לענייני מינהל בלייפציג קבע בפסק דינו הנ"ל, כי הוראות החוק לאיבוד האזרחות הגרמנית במקרים של הסדרת מעמד חוקי של אזרח זר, אינן חלות יותר ולא ניתן להחילן למפרע מ- 01.04.1953.

כיוצא בזה, ילדים שנולדו לאם גרמניה מחוץ לנישואין ושאב בעל אזרחות זרה הסדיר את מעמדם החוקי לאחר ה- 31.03.1953, לא איבדו את אזרחותם הגרמנית.

פסק הדין של בית הדין הגבוה הגרמני לענייני מינהל בלייפציג 

רכישה מכוח נישואין של אזרחית זרה עם אזרח גרמני

נשים מארצות זרות, שנישאו לבעל גרמני, קיבלו אוטומטית אזרחות גרמנית בין התאריכים 01.01.1914 ו- 31.03.1953.

על נשים מארצות זרות, שנישאו לבעל גרמני בין התאריכים 01.04.1953 ו- 23.8.1957 חלו תקנות מיוחדות.

במקרה של נישואין בין ה- 24.08.1957 וה- 31.12.1969 הייתה קיימת אפשרות לרכוש את האזרחות הגרמנית במעמד הנישואין או לאחר מכן באמצעות הצהרה.

החל מ- 01.01.1970 נישואין אינם מהווים יותר יסוד אוטומטי לרכישת האזרחות הגרמנית. החל מתאריך זה זוכים בני זוג של אזרחים גרמניים רק להקלות בתהליך ההתאזרחות.

    

התאזרחות לפי שיקול דעת ונסיבות נוספות לרכישת אזרחות

קיימת האפשרות להתאזרחות לפי שיקול דעת אם למגיש הבקשה יש קשרים מיוחדים לגרמניה מהיבטים רבים ואם יש עניין ציבורי בהתאזרחותו. כדוגמא לקשרים כאלה נציין בין היתר בני זוג גרמנים או קרובי משפחה מקרבה ראשונה, שהייה ממושכת בגרמניה, רכוש מקרקעין בגרמניה, למידה בבית ספר גרמני וכו'.

יסוד העניין הציבורי נשקל עקרונית עפ"י שליטה טובה של מגיש הבקשה בשפה הגרמנית, יכולתו להתפרנס בעצמו, נכונותו לוותר על האזרחות בה החזיק עד כה ועמידתו בתנאים הדרושים לאזרחות.

על תושבים לשעבר של העיר דנציג (גדנסק), ילדיהם ונכדיהם חלות תקנות מיוחדות.  

לתשומת לבכם

אנא שימו לב, כי דרכון גרמני יונפק רק לאזרחי גרמניה. לכן ניתן להגיש בקשה להנפקת דרכון גרמני רק לאחר קבלת תעודת התאזרחות או לאחר הוכחת האזרחות הגרמנית.

תניית פטור

המידע באתר זה נלקט עבורכם בקפידה רבה. אנא גלו הבנה, שלמרות זאת איננו אחראים לאמיתות המידע ועדכנותו.

 

רכישת האזרחות הגרמנית

Deutsche Flagge

לתשומת לבכם

אנא שימו לב, כי דרכון גרמני יונפק רק לאזרחי גרמניה. לכן ניתן להגיש בקשה להנפקת דרכון גרמני רק לאחר קבלת תעודת התאזרחות או לאחר הוכחת האזרחות הגרמנית.

שאלות נפוצות בחוק האזרחות

Fragen und Antworten

 יש לך עוד שאלות? כדאי להציץ במדור השאלות הנפוצות בענייני חוק האזרחות באתר של משרד החוץ הגרמני. אם גם שם לא תמצא תשובה, פנה לשגרירות גרמניה בתל אביב.

עוד

ריבוי אזרחויות

Staatsangehörigkeit

 קבלת תעודת ההתאזרחות הופכת אותך לאזרח גרמניה. אם הינך מחזיק בו-זמנית גם באזרחות ישראלית, יש לכך מספר השלכות. בין היתר יש למוסדות הממלכתיים בישראל את הזכות להתייחס אליך בכל עת, כאילו היית אזרח ישראלי בלבד.  

מידע חשוב

Achtung

 ילדים, שנולדו בארץ זרה, ושהוריהם הגרמנים, כלומר האם הגרמניה או האב הגרמני, נולדו מחוץ לגרמניה לאחר ה- 01.01.2000, באופן עקרוני לא יהיו יותר זכאים לרכוש את האזרחות הגרמנית. הוראה שונה תכנס לתוקף רק אם כתוצאה מכך הם יוותרו חסרי נתינות, או אם ההורים הגרמנים או ההורה הגרמני ידווחו על הלידה תוך שנה לנציגות הגרמנית המוסמכת. (סעיף 4, פסקה 4 לחוק האזרחות הגרמני).

שאלון לתחילת תהליך בדיקת אזרחות

הינך סבור שיש לך אזרחות גרמנית? מלא את השאלון הנ"ל ופנה לשגרירות גרמניה.

חוק האזרחות הגרמני לקריאה עצמית

Gerechtigkeitsbrunnen in Frankfurt a.M.

הינך מתעניין בחוק האזרחות הגרמני? קרא בעצמך את הוראות החוק. החוק נכתב ב- 22 ביולי 1913 ותוקן לאחרונה ב- 8 בדצמבר 2010.

  עוד

שעות פתיחה וזמינות

שגרירות גרמניה ממוקמת בלב ליבה של תל אביב. לבירור, איך ומתי אפשר להשיג אותנו:

קונסוליה

Organization
קונסוליה
כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931313
פקס:
03-6931308

דרכון

Organization
דרכון
Comment

שעות מענה טלפוני: ימי ב' – ה' 14:00 – 16:00, ו' 12:00 – 13:00

שעות קבלת קהל: ימים ב', ג', ה', ו': 08:00 עד 11:30 (סגור בימי ד').

הגשת בקשה לדרכון תתאפשר אך ורק בקביעת תור מראש. עוד

דרכונים/תעודות זהות מוכנים ניתן לאסוף בימי שני ורביעי בין השעות 13:30 ו-14:30.

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רחוב דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931310/311/386
פקס:
03-6931394

ויזה

Organization
ויזה
Comment

ביום ד' מחלקת הויזה סגורה

שעות קבלת קהל: ימי ב', ג', ה', ו' 08:30– 11:30

צריך לקבוע תור מראש לכל פנייה לשגרירות. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות באינטרנט.

במידה ואין מענה במספר הטלפון המצוין כאן, נא לכתוב מייל עם בקשתכם ומספר טלפון לכתובת דוא"ל 

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931307/387
פקס:
03-6931308

פיצויים / רנטה / קצבה לעובדי הגטאות לשעבר

Organization
פיצויים / רנטה / קצבה לעובדי הגטאות לשעבר
Comment

שעות מענה טלפוני: יום שני עד יום חמישי בין השעות 9:00-12:00 03-6931304

ובימים ב' ו ד' בין השעות 14:30-16:00 03-6931391

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931-304/391
פקס:
03-6931308

ענייני מעמד אישי / חוק השמות

Organization
ענייני מעמד אישי / חוק השמות
Comment

ניתן להשיג את השגרירות בטלפון לבירור שאלות בנושאים אלו בימי שלישי, חמישי ושישי בין השעות 7:30 – 10:00 במספרי הטלפון הנ"ל:

במספר טלפון 03-6931-305 (לשמות משפחה המתחילים באותיות A עד L)

ובמספר טלפון 03-6931-390  (לשמות משפחה המתחילים באותיות M עד Z).

מעתה כל פונה צריך לקבוע מראש תור לקבלת שירות קונסולרי.

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931305/390

אזרחות

Organization
אזרחות
Comment

נא לפנות למחלקת האזרחות בשגרירות גרמניה בכתב בלבד, במכתב או דואר אלקטרוני.

מידע נוסף ניתן למצוא בדפי אתר זה המוקדשים לנושא האזרחות. 

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731  

פקס:
03-6931308

אימות חתימה בענייני מקרקעין

Organization
אימות חתימה בענייני מקרקעין
Comment

שעות מענה טלפוני: ימי ב' – ו' 08:00 – 12:00

מעתה כל פונה צריך לקבוע מראש תור לקבלת שירות קונסולרי.

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931306

שונות

Organization
שונות
Comment

שעות מענה טלפוני: ימי ב' – ה' 08:30 – 16:00, ו' 08:30 – 12:30

שעות קבלת קהל: ימי ב', ג', ה', ו' 08:30– 11:30 (סגור בימי ד')

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931313
פקס:
03-6931308

מקרי חירום

Organization
מקרי חירום
Comment

במקרי חירום

מעבר לשעות העבודה הרשמיות ובחגים ניתן להשיג את שרות הכוננות של השגרירותהגרמנית במספרי הטלפון הנ"ל (גם דרך מסרונים אלקטרוניים בגרמנית או באנגלית).לתשומת לבכם: במספר זה לא ימסר מידע לגבי אשרות כניסה.

טלפון נייד:
054-9944724