אישור על אי רכישת אזרחות גרמנית

הנפקת אישור על אי רכישת אזרחות גרמנית (אישור שאינך אזרח גרמני).

אם הינך חי מחוץ לגרמניה וזקוק לאישור שאינך אזרח גרמני,  יכולה רשות המינהל הפדראלית, ה- Bundesverwaltungsamt (BVA)
בקלן לבדוק בהמשך לבקשתך, אם אכן אינך אזרח גרמני, ובהתאם לכך להנפיק לך אישור על אי רכישת אזרחות גרמנית.

אנא, קרא בעיון את עלון המידע של רשות המינהל הפדראלית, ה-Bundesverwaltungsamt לפני הגשת בקשה.

עלון מידע של רשות המינהל הפדראלית, ה- "Bundesverwaltungsamt" בעניין אישור על אי רכישת אזרחות גרמנית , PDF 106.01k

בקשה להנפקת אישור על אי רכישת אזרחות גרמנית , PDF 23.6k  

אישור על אי רכישת אזרחות גרמנית

Deutsche Flagge