אזרחות גרמנית

בני משפחתך היו גרמנים והינך רוצה לדעת, אם הינך בעל אזרחות גרמנית? כל המידע על חוק האזרחות הגרמנית במבט אחד

רכישת האזרחות הגרמנית

חוק האזרחות הגרמנית מבוסס על "עקרון המוצא המשפחתי". זאת אומרת שהאזרחות הגרמנית לא נרכשת ע"י לידה בגרמניה, אלא על בסיס אזרחותו הגרמנית של אחד ההורים.

קביעת תור להתאזרחות

במידה וקיבלת הזמנה בדואר או באמצעות דואר אלקטרוני, תוכל לקבוע כאן תור על מנת להתאזרח.

Staatsangehörigkeit

איבוד האזרחות הגרמנית

בחוק האזרחות הגרמנית מצויינות סיבות שונות לאיבוד האזרחות הגרמנית – בין היתר קבלת אזרחות זרה מרצונך החופשי או גיוס לצבא זר. אך במקרים מסויימים ניתן לקבל אישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית.

Staatsangehörigkeitsausweis

תעודה המעידה על אזרחות גרמנית

במסגרת התהליך להנפקת תעודה אזרחות גרמנית בודקים, אם מגיש הבקשה כבר מחזיק באזרחות גרמנית. רשות האזרחות האחראית על פניות מגרמנים החיים בארץ זרה, הינה רשות המינהל הפדראלית, ה- "Bundesverwaltungsamt" (BVA) בקלן.

Deutsche Flagge

המשך החזקת האזרחות הגרמנית

מי שרוכש אזרחות זרה ולא רוצה לאבד את האזרחות הגרמנית, יכול להגיש בקשה להמשך החזקת האזרחות הגרמנית. מתן האישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית הינה החלטה לפי שיקול דעת.

Daumen runter oder Daumen rauf?

אישור על אי רכישת אזרחות גרמנית

 אם הינך חי מחוץ לגרמניה וזקוק לאישור שאינך אזרח גרמני, יכולה רשות המינהל הפדראלית, ה- " Bundesverwaltungsamt" (BVA) בקלן לבדוק בהמשך לבקשתך, אם אכן אינך אזרח גרמני, ובהתאם לכך להנפיק לך אישור על אי רכישת אזרחות גרמנית.

Gerechtigkeitsbrunnen in Frankfurt a.M.

חוק האזרחות הגרמני לקריאה עצמית

הינך מתעניין בחוק האזרחות הגרמני? קרא בעצמך את הוראות החוק. החוק נכתב ב- 22 ביולי 1913 ותוקן לאחרונה ב- 8 בדצמבר 2010.

  עוד

תניית פטור

המידע באתר זה נלקט עבורכם בקפידה רבה. אנא גלו הבנה, שלמרות זאת איננו אחראים לאמיתות המידע ועדכנותו.

 

אזרחות

Deutsche Flagge

קישוריות ישירות

Hand mit Computermaus

 מעבר מהיר לקישוריות הכי מבוקשות שלנו:

  התאזרחות לפי סעיף 116 לספר החוקים GG II

עלייה

בקשה להמשך החזקת האזרחות

שירות צבאי חובה בישראל

מידע חשוב

Achtung

 ילדים, שנולדו בארץ זרה, ושהוריהם הגרמנים, כלומר האם הגרמניה או האב הגרמני, נולדו מחוץ לגרמניה לאחר ה- 01.01.2000, באופן עקרוני לא יהיו יותר זכאים לרכוש את האזרחות הגרמנית. הוראה שונה תכנס לתוקף רק אם כתוצאה מכך הם יוותרו חסרי נתינות, או אם ההורים הגרמנים או ההורה הגרמני ידווחו על הלידה תוך שנה לנציגות הגרמנית המוסמכת. (סעיף 4, פסקה 4 לחוק האזרחות הגרמני).

שאלון לתחילת תהליך בדיקת אזרחות

הינך סבור שיש לך אזרחות גרמנית? מלא את השאלון הנ"ל ופנה לשגרירות גרמניה.

חוקים גרמניים באינטרנט

ניתן לקרוא כמעט את כל ספר החוקים הגרמני העדכני, חינם באינטרנט.

www.cgerli.org