ויזת "חופשת עבודה"

 נכון לדצמבר 2015

לרגל ההתייעצויות הממשלתיות בין ישראל וגרמניה נחתם בתאריך 25.02.2014  הסדר "תכנית אשרת חופשת עבודה" ("Working-Holiday-Visa-Programm"). הסדר זה מאפשר לאזרחים צעירים בגילאים 18 – 30 להכיר את המדינה השנייה ואת תרבותה באופן מעמיק יותר ולחזק את הקשרים בין החברות.  

בינתיים אושר ההסדר ע"י שני הצדדים ויכנס לתוקפו ב-29 בפברואר 2016. מעתה ניתן להגיש בקשות. אולם, הוויזות המאושרות תיכנסנה לתוקפן רק החל מ-29 בפברואר 2016. ניתן להזמין תורים להגשת בקשות במערכת המקוונת לקביעת תורים באתר השגרירות. עם זאת, לאזרחים ישראלים יש גם אפשרות להגיש את בקשותיהם ישירות ברשויות הזרים בגרמניה.

למי פונה התכנית? 

התכנית פונה לאזרחים ישראלים וגרמנים בגילאים 18 עד 30. אין אפשרות לקחת בני משפחה מלווים. 

אילו אפשרויות עבודה יש במסגרת הוויזה? 

האשרה מיועדת בראש ובראשונה לשהות למטרת חופשה בגרמניה. התכנית מאפשרת למשתתפים בה לעסוק בעבודה בגרמניה באופן זמני לצד בילוי החופשה שלהם על מנת להשלים הכנסות למימון החופשה. מותר לעסוק בעבודה עד שישה חודשים במהלך השנה. אם זאת חייבים להחליף את המעסיק אחרי שלושה חודשים לכל המאוחר. מידע נוסף ניתן יהיה למצוא באתר ברגע שהתכנית תיכנס לתוקף. 

איך אפשר להגיש בקשה לקבלת הוויזה? 

בדרך כלל אפשר להגיש בקשה לקבלת האשרה אחרי הכניסה לגרמניה אצל הרשויות המוסמכות לטפל באזרחים זרים בגרמניה. על מגיש הבקשה להוכיח שיש באפשרותו לממן את שלושת חודשי השהות הראשונים ללא תמיכה נוספת, שיש בידו אמצעים למימון כרטיס טיסה חזרה, שהוא מבוטח בביטוח נסיעות לכל תקופת הזמן המבוקשת ושמטרתו הראשית בבואו לגרמניה הינה להכיר את המדינה ותושביה. 

אם הינך מעוניין להגיע לגרמניה מסיבות מקצועיות או אם הינך מחפש מקום עבודה קבוע, יש בידיך אפשרויות אחרות. לקבלת מידע נוסף, אנא פנה לדוא"ל הנ"ל:

www.tel-aviv.diplo.de/visa

אפשר להאריך את הוויזה בתום שנה? 

באופן עקרוני לא ניתן להאריך את תוקף האשרה. בתום שנה לא ניתן לקבל אשרה חדשה במסגרת הסדר "תכנית אשרת חופשת עבודה". אם במהלך שהותך מצאת מקום עבודה, ניתן לפנות לרשויות המוסמכות לטיפול באזרחים זרים בגרמניה כדי לשנות את סוג האשרה לאור הנסיבות.

ויזה

תמונה קבוצתית של השרים המשתתפים בהתייעצויות הממשלתיות

מידע נוסף על "תכנית חופשת עבודה"

מידע נוסף

ויזת "חופשת עבודה"

את הנוסח המדויק של תכנית הסדר חופשת עבודה ניתן למצוא כאן.