קצבה עבור עובדי גטו לשעבר ומענקים חד-פעמיים

תיקון עדכני ל"חוק הקצבאות לעובדי גטו" בבונדסטאג הגרמני; תשלומים רטרואקטיביים משנת 1997

(עדכון: 20.6.2014)

בתחילת חודש יוני 2014 קיבל הבונדסטאג הגרמני את הצעת החוק של ממשלת גרמניה לתיקון החוק המקורי לתשלום קצבות לעובדי גטו לשעבר (או בקיצור: "קצבאות הגטו" – ZRBG).

לאחר התיקון, הסעיף המקובל בחוק הסוציאלי הגרמני המגביל תשלומים רטרואקטיביים לארבע שנים, לא יחול עוד על קצבאות אלה, "קצבאות הגטו".

משמעות הדבר, שכל הזכאים יוכלו לקבל את הקצבה המבוססת על תקופות העסקתם בגטו, רטרואקטיבית, החל מה-1 ביולי 1997. החוק המקורי הותיר לעשות זאת רק לגבי בקשות לקצבאות שהוגשו עד יוני 2003, המועד שנקבע תחילה להגשת הבקשות. 

-  מידע חשוב למקבלי קצבאות –

כרגע אינכם צריכים לנקוט שום צעד!

מוסדות הביטוח הפנסיוני בגרמניה האחראים יערכו חישוב מחדש של סכום הגמלה החודשית ללא צורך בפנייה אליהם ויעדכנו את כל הזכאים על זכותם לבחור בין המשך תשלום הגמלה החודשית העדכנית או תשלום רטרואקטיבי חד-פעמי בשילוב גמלה חודשית מופחתת בעתיד. 

מידע נוסף ניתן למצוא כאן

שאלות נפוצות בנושא "קצבאות הגטו"

מידע נוסף על קצבאות הגטו

בעקבות פסיקת בית המשפט הפדראלי לעניינים סוציאליים אושר בשנת 2002 החוק שמאפשר תשלום קצבאות בגין עבודה בגטו (ZRBG). מטרת המהלך הייתה, לאפשר לניצולים, תושבי גטו לשעבר, שנאלצו כמעט ללא יוצא מן הכלל לעסוק בעבודה כל שהיא כדי לזכות בהקצבת מזון, לקבל מעמד של מי ששולמו עבורו דמי ביטוח פנסיוני.

אך בשנים הראשונות לאחר הפסיקה נדחו כ- 90 אחוזים מן הפניות, כי לדעת מוסדות הביטוח הפנסיוני לא מולאו התנאים להבטחת קצבה מהביטוח הסוציאלי. לכן ממשלת גרמניה ראתה צורך להתערב ואישרה תקנה ב- 19 בספטמבר 2007, המאפשרת לנרדפי הנאצים, שעבודתם בגטו לא נחשבה עבור צבירת ותק ביטוח פנסיוני, לקבל תשלום חד-פעמי בגובה 2,000 אירו (ראה למטה).

בתחילת חודש יוני 2009 החליט בית המשפט הפדראלי לעניינים סוציאליים (BSG) בכמה תיקים לטובת הקלות משמעותיות במתן זכאות לקצבאות לפי חוק ה- ZRBG. במיוחד התייחס בית המשפט לתנאים בהם נחשבת עבודה כתעסוקה "מרצון חופשי" ולהגדרת ה"תמורה" והגיל המינימלי וקבע, כי אין להעלות את סף הדרישות לרמה לא מציאותית. בדיון בכאלף תיקים שטיפולם המשפטי עדיין לא הסתיים, כבר הכיר הביטוח הלאומי הגרמני (Deutsche Rentenversicherung Bund) בזכאות הפונים לקצבה.

מעבר לכך חודש הטיפול בכ- 65,000 מקרים,שנדחו בעבר, כך שתושבי הגטו לשעבר שעדיין בחיים יוכלו לקבל קצבה בקרוב או כבר מקבלים קצבה כיום.

השלכות המצב המשפטי החדש החל משנת 2009

בתחילת חודש יוני 2009 החליט בית המשפט הפדראלי לעניינים סוציאליים (BSG) בכמה פסיקות, להגמיש באופן משמעותי את הדרישות לתשלום "קצבת הגטו". הדברים נוגעים במיוחד לקריטריונים, על פיהם נקבעה הגדרת המושגים "עבודה מרצון חופשי", "תמורה", והגיל המינימלי לחישוב תקופת העבודה (מגיל 14), כמו כן להכרת הגטאות בטרנסניסטריה כשטחים הנכללים באזורים תחת כיבוש גרמני.

לכן קיימת האפשרות, שהינך זכאי לתשלום קצבה למרות שבקשתך נדחתה בעבר.

לתשומת לבכם: בקשות שנדחו לפני שנת 2009 יבחנו שוב ע"י הביטוח הסוציאלי בגרמניה ריינלנד לאור שינוים שחלו בחוק מאז 2009.

טפסים להגשת בקשה ראשונה לקצבת זקנה (טופס 100 ZRBG) ולקצבת שארים (טופס 500 ZRBG) למי שעבד בגטו, כולל הטופס להגשת בקשה לבדיקת התיק, כמו כן מידע נוסף על התנאים המעודכנים ועל המשך התהליך, נמצאים בתיבת המידע בנושא "קצבת הגטאות", בשולי עמוד זה.

יש שלוח את הטפסים ישירות אל הביטוח הסוציאלי בגרמניה, לכתובת:
Deutsche Rentenversicherung Rheinland

Düsseldorf/Germany 40191

הגשת בקשה על ידי יורשים

עבור מי שעמדו בקריטריונים לקבלת תשלומי פיצויים על עבודה בגטו שלא הייתה מוגדרת כעבודת כפייה, אולם לא הגישו בקשה כל עוד היו בחיים, יש במקרים מסוימים אפשרות להגשת בקשה על ידי יורשיהם.

התנאים בקצרה:
- עבד בגטו
- לא תבע, בעודו בחיים, רנטה סוציאלית מגרמניה בשל עבודתו בגטו
- היה בחיים בתאריך 27.6.2002
- הגיש תביעה לקצבת זקנה בישראל

יש שלוח את הטפסים ישירות אל הביטוח הסוציאלי בגרמניה, לכתובת:
Deutsche Rentenversicherung
Rheinland, 40191 Düsseldorf /Germany

גרסה חדשה לתקנות בדבר תשלום חד-פעמי כהכרה על עבודה בגטאות (2000 אירו) מתאריך 20.12.2011

לפי התקנות הישנות לא היה זכאי לתשלום חד-פעמי, מי שתקופת עבודתו בגטו כבר נכללה בחישוב הביטוח הפנסיוני. לפי התקנות המתוקנות, החלות למפרע, הכללת תקופת העבודה בגטו בחישוב הביטוח הפנסיוני לא תמנע עוד את התשלום החד-פעמי. הנוסח החדש של התקנות יחול למפרע החל מתאריך 6 באוקטובר 2007. חוג הזכאים כולל את האנשים הנ"ל:

•    נרדפי הנאצים לפי חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני (BEG)
•    ששהו בכפייה  בגטו הנמצא בשטח ההשפעה של משטר הנאצי ובנוסף
•    עבדו בתקופה זו "ללא כפייה" במסגרת הדומה ליחסי עובד-מעביד.

מי שכבר קיבל פיצויים על עבודתו בגטו מקופת קרן "זיכרון, אחריות ועתיד" (EVZ) בדרך כלל אינו זכאי לקבל את המענק.

עם זאת, קבלת תשלום מקופת הקרן "זיכרון, אחריות ועתיד" (EVZ) איננו בהכרח סיבה לדחיית הבקשה לקצבת ההכרה, במיוחד אם התשלום מקופת הקרן התקבל עבור פעילות אחרת באותו גטו או בגטו אחר, או בגין שהייה במחנה ריכוז או מחנה הדומה למחנה ריכוז. הקביעה הסופית תעשה בכל מקרה לגופו, בהתחשב בנסיבות במקרה המסוים.

יש להגיש את הבקשה למשרד הפדראלי לשירותים מרכזיים וענייני רכוש שלא הוסדרו (BADV). שאריו של נרדף שנפטר בינתיים, אינם יכולים להגיש בקשה לתשלום קצבת ההכרה.

טופס להגשת הבקשה ומידע נוסף על בירור השתייכותך לחוג הזכאים, נמצא בתיבת המידע שבשוליים.

תוספת תחליף-קצבה בסך 1500 € - גרסה חדשה לתקנות בדבר תשלום חד-פעמי כהכרה על עבודה בגטו, שלא הייתה עבודה בכפייה מתאריך 12 ביולי 2017

מי שבקשתו לתשלום קצבה לפי חוק תשלום הקצבאות בגין עבודה בגטו (ZRBG) נדחתה בגין העדר תשלום על תקופות ביטוח (הגדרת תקופת המתנה כללית לפי סעיף 50 פסקה 1 משפט 1 של ספר החוק הסוציאלי בגרמניה SGB  כרך 6) יוכל כעת לקבל תשלום חד-פעמי בסך 1500 €.

יש להגיש את הבקשות למשרד הפדראלי לשירותים מרכזיים וענייני רכוש שלא הוסדרו (BADV). המשרד יצור קשר עם הנוגעים בדבר, באופן ישיר במידת האפשר. את הטפסים הדרושים ניתן להוריד מהאתר של המשרד הפדראלי לשירותים מרכזיים וענייני רכוש שלא הוסדרו (BADV) – ראה תיבת מידע – בשפות גרמנית, אנגלית ורוסית.

תניית פטור

המידע באתר זה נלקט עבורכם בקפידה רבה. אנא גלו הבנה, שלמרות זאת איננו אחראים לאמיתות המידע ועדכנותו.

 

קצבה עבור עובדי גטו לשעבר

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin

מספרי מוקד השרות לבקשות לקבלת קצבת גטאות לפונים המתגוררים בישראל

המוסד לביטוח סוציאלי

התקשרות בגרמנית

Organization
המוסד לביטוח סוציאלי
כתובת

Deutsche Rentenversicherung Rheinland

40194 Düsseldorf

Germany

טלפון:
+49-211-9370
פקס:
+49-211-9373096

המוסד הגרמני לביטוח סוציאלי פדראלי

התקשרות בגרמנית

Organization
המוסד הגרמני לביטוח סוציאלי פדראלי
כתובת

Deutsche Rentenversicherung Bund

Berlin 10704

Germany

טלפון:
+49(0)30-8650
פקס:
+49(0)30-86527240

משרד הקישור בישראל / המחלקה הבינלאומית

התקשרות בגרמנית, אנגלית, עברית

Organization
משרד הקישור בישראל / המחלקה הבינלאומית
כתובת

POB 90009

Jerusalem 91909

פקס:
02-6512683

מספר מוקד השרות בנושא קצבת ההכרה בעבודה בגטו

כתובת

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV)

53221 Bonn

טלפון:
+49-(0)22899-7030-1324

משרד לאזרחים ותיקים – מוקד לפניות אזרחים ותיקים

כתובת

 מגדלי ויטה, ת.ד. 2512, בני ברק 5112401

טלפון:
*8840
פקס:
02-5605034

שעות פתיחה וזמינות

שגרירות גרמניה ממוקמת בלב ליבה של תל אביב. לבירור, איך ומתי אפשר להשיג אותנו:

קונסוליה

Organization
קונסוליה
כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931313
פקס:
03-6931308

דרכון

Organization
דרכון
Comment

שעות מענה טלפוני: ימי ב' – ה' 14:00 – 16:00, ו' 12:00 – 13:00

שעות קבלת קהל: ימים ב', ג', ה', ו': 08:00 עד 11:30 (סגור בימי ד').

הגשת בקשה לדרכון תתאפשר אך ורק בקביעת תור מראש. עוד

דרכונים/תעודות זהות מוכנים ניתן לאסוף בימי שני ורביעי בין השעות 13:30 ו-14:30.

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רחוב דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931310/311/386
פקס:
03-6931394

ויזה

Organization
ויזה
Comment

ביום ד' מחלקת הויזה סגורה

שעות קבלת קהל: ימי ב', ג', ה', ו' 08:30– 11:30

צריך לקבוע תור מראש לכל פנייה לשגרירות. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות באינטרנט.

במידה ואין מענה במספר הטלפון המצוין כאן, נא לכתוב מייל עם בקשתכם ומספר טלפון לכתובת דוא"ל 

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931307/387
פקס:
03-6931308

פיצויים / רנטה / קצבה לעובדי הגטאות לשעבר

Organization
פיצויים / רנטה / קצבה לעובדי הגטאות לשעבר
Comment

שעות מענה טלפוני: יום שני עד יום חמישי בין השעות 9:00-12:00 03-6931304

ובימים ב' ו ד' בין השעות 14:30-16:00 03-6931391

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931-304/391
פקס:
03-6931308

ענייני מעמד אישי / חוק השמות

Organization
ענייני מעמד אישי / חוק השמות
Comment

ניתן להשיג את השגרירות בטלפון לבירור שאלות בנושאים אלו בימי שלישי, חמישי ושישי בין השעות 7:30 – 10:00 במספרי הטלפון הנ"ל:

במספר טלפון 03-6931-305 (לשמות משפחה המתחילים באותיות A עד L)

ובמספר טלפון 03-6931-390  (לשמות משפחה המתחילים באותיות M עד Z).

מעתה כל פונה צריך לקבוע מראש תור לקבלת שירות קונסולרי.

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931305/390

אזרחות

Organization
אזרחות
Comment

נא לפנות למחלקת האזרחות בשגרירות גרמניה בכתב בלבד, במכתב או דואר אלקטרוני.

מידע נוסף ניתן למצוא בדפי אתר זה המוקדשים לנושא האזרחות. 

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731  

פקס:
03-6931308

אימות חתימה בענייני מקרקעין

Organization
אימות חתימה בענייני מקרקעין
Comment

שעות מענה טלפוני: ימי ב' – ו' 08:00 – 12:00

מעתה כל פונה צריך לקבוע מראש תור לקבלת שירות קונסולרי.

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931306

שונות

Organization
שונות
Comment

שעות מענה טלפוני: ימי ב' – ה' 08:30 – 16:00, ו' 08:30 – 12:30

שעות קבלת קהל: ימי ב', ג', ה', ו' 08:30– 11:30 (סגור בימי ד')

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931313
פקס:
03-6931308

מקרי חירום

Organization
מקרי חירום
Comment

במקרי חירום

מעבר לשעות העבודה הרשמיות ובחגים ניתן להשיג את שרות הכוננות של השגרירותהגרמנית במספרי הטלפון הנ"ל (גם דרך מסרונים אלקטרוניים בגרמנית או באנגלית).לתשומת לבכם: במספר זה לא ימסר מידע לגבי אשרות כניסה.

טלפון נייד:
054-9944724