החוק הקונסולרי

מידע על תפקידיהם וסמככויותיהם של פקידים קונסולריים (בגרמנית).