מדיניות החוץ הגרמנית

מדיניות החוץ הגרמנית יציבה בהמשכיותה בעשורים האחרונים, אך מהווה גם  בבואה של העולם ההולך ומשתנה. שלוש מטרות עומדות במרכזה: חיזוקה של אירופה, התגייסות למען השלום ופירוק הנשק, כמו כן ניצול הזדמנויות לגלובליזציה.

Weltkarte

מוקדים אזוריים

המזרח התיכון, אפגניסטן, אסיה: מידע נוסף על אזורים בעלי דגש מיוחד במדיניות החוץ של גרמניה.

Saal des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in New York

שלום וביטחון

מדיניות החוץ של גרמניה הינה מדיניות של שאיפה לשלום. יחד עם שותפיה, גרמניה מתגייסת למען שמירת סדר בינלאומי צודק, שוחר שלום ויציב. 

Menschenmenge

שאלות גלובליות

הגלובליזציה הפכה את העולם לכפר גדול – התפתחויות מדיניות, כלכליות, חברתיות ושינויי אקלים שזורים זה בזה באופן הולך וגובר.

Kinderarbeit

מדיניות זכויות אדם

הגנה על זכויות האדם הינה תנאי בסיסי לקיום שלום, דמוקרטיה והתפתחות בעולם. 

Flüchtling in Afrika

סיוע הומניטרי

אסונות הומניטריים גובים בכל שנה אלפי חיי אדם. גרמניה מסייעת. בתוך כך עונה הסיוע ההומניטרי הגרמני אך ורק על צורכי מצב החירום הקונקרטי באותה עת . בפעילותה, ממשלת גרמניה מחוייבת לעקרונות הבסיסיים של אנושיות, ניטרליות, אי נקיטת עמדה ועצמאות

Frachtschiff

קידום סחר חוץ

גרמניה יותר מעורבת בכלכלה העולמית מאשר מדינות אחרות רבות.  מדיניות סחר החוץ הינה מרכיב אינטגרלי של מדיניות החוץ של גרמניה.

Scheck

אפשרויות תמיכה

מידע על אפשרויות תמיכה של משרד החוץ הגרמני עבור פרויקטים בתחומים שונים.

Der Internationale Seegerichtshof in Hamburg

החוק הבינלאומי

ברחבי העולם כולו, צדק הינו התנאי לשלום פנימי. לכן גרמניה פועלת לחיזוק החוק הבינלאומי והדין הבינלאומי.

Das deutsche Tanzensemble Sasha Waltz

תרבות ודו-שיח בין תרבותי

מדיניות החוץ בתחומי התרבות והחינוך מהווה מרכיב מהותי בעיצוב מדיניות החוץ של גרמניה. מדיניות זו מעוררת אמון בגרמניה ברחבי כל העולם

מדיניות החוץ

Das Auswärtige Amt in Berlin

משרד החוץ הגרמני

Sigmar Gabriel

בראש משרד החוץ הגרמני עומד שר החוץ הגרמני סיגמר גבריאל

עקרונות מדיניות החוץ של גרמניה

Der Plenarsaal des Deutschen Bundestages.

נאום עקרונות של שר החוץ הגרמני גוידו ווסטרוולה לפני חברי החברה הגרמנית למדיניות חוץ. עוד

אפשרויות תמיכה

Scheck

מידע על אפשרויות תמיכה של משרד החוץ הגרמני עבור פרויקטים בתחומים שונים.

החברה הגרמנית למדיניות חוץ

כעמותה בלתי תלויה, על מפלגתית וללא כוונת רווח, החברה הגרמנית למדיניות חוץ (DGAP) מלווה את עיצוב דעת הקהל בתחום מדיניות החוץ בגרמניה.

www.dgap.org

קרן המדע והמדיניות

מזה כמעט 50 שנה, קרן המדע והמדיניות מייעצת לבונדסטאג הגרמני ולממשלת גרמניה, כמו גם לכלכלה ולציבור המקצועי המעוניין בכך בנושאים של מדיניות חוץ. 

www.swp-berlin.org