אפשרויות סיוע

מידע על אפשרויות סיוע של משרד החוץ הגרמני לקידום פרויקטים בתחומים שונים.

Blauhelmsoldat in Einsatz

עקרונות התמיכה בפרויקטים למניעת סכסוכים

לצד תמיכה במשלחות מטעם האו"ם הנעשית בין היתר באמצעות תשלום דמי החבר בארגון ושיגור צוות אזרחי גרמני, התחיל משרד החוץ הגרמני בשנת 2001 גם לקדם צעדים בתחומי מניעת סכסוכים, שמירת שלום והתמודדות עם סכסוכים. התמיכה הולכת לפרויקטים וצעדים מטעם ארגונים בינלאומיים, כמו גם לארגונים בלתי-ממשלתיים גרמנים ובינלאומיים. מטרת הסיוע הינה לעזור בפתרון סכסוכים עדכניים, למנוע התפרצות של עימותים או לייצב את המצב אחרי סכסוך. פרטים על אפשרויות סיוע והגשת בקשות בנושא במסמך עקרונות הסיוע של משרד החוץ הגרמני

Hathor-Kapelle in Naga, Sudan

שימור תרבות

משרד החוץ הגרמני תומך בשימור אתרי מורשת במדינות מתפתחות ומגן על אתרי מורשת גרמנים במדינות זרות.

ifa - Institut für Auslandsbeziehungen

מקורות תמיכה מתוך תכנית zivik לארגונים לא ממשלתיים

zivik, תכנית התמיכה של המכון לקשרי חוץ (ifa) בודק את הבקשות של ארגונים לא ממשלתיים בתחום הטיפול במשברים, מניעת משברים ומהלכים להשכנת שלום. Zivik מחליט לגבי התמיכה, מלווה את הפרויקטים השוטפים ועם סיום הפרויקט בודק את השימוש בכספים.

מידע נוסף