שאלות גלובליות

הגלובליזציה הפכה את העולם לכפר גדול – התפתחויות מדיניות, כלכליות, חברתיות ושינויי אקלים שזורים זה בזה באופן הולך וגובר.

Windräder

אקלים

שינויי האקלים ברחבי העולם נמנים עם האתגרים הגדולים ביותר שהאנושות נאלצת להתמודד עמם והם דורשים מהקהילה הבינלאומית להתגייס ולפעול במהירות האפשרית.

עוד

Wiederaufforstung in China

סביבה

הגנת הסביבה הינה בעת ובעונה אחת דאגה לחיים העתידיים, מניעת סכסוכים ומדיניות ביטחון פעילה. גרמניה פעילה בתחום זה במסגרת בינלאומית ואירופית.

עוד

Frühjahrstagung von IWF und Weltbank

מדיניות כלכלית ופיננסית

המדיניות הכלכלית העולמית הינה מרכיב מהותי במדיניות החוץ של גרמניה. סחר עולמי, השקעות מעבר לגבולות המדינה וסדר פיננסי יציב הינם תנאים חשובים לאבטחת צמיחה, תעסוקה ורווחה בגרמניה ובעולם כולו.

עוד

G20-Treffen in Seoul

מעצמות חדשות משפיעות על העולם: 20-G / 8-G

 לצד ה- 8-G הוחלט בשנת 1999 על הקמת ה- 20-G, הקבוצת החשובה ביותר של המדינות המתועשות והשווקים המתעוררים. מדינות עם כלכלות מתחזקות כגון סין, הודו, דרום אפריקה, ברזיל ואחרות משחקות כאן תפקיד חשוב כמעצמות מעצבות חדשות, המשפיעות ברמה הגלובלית.

עוד

Drogenbekämpfung

המלחמה נגד הטרור

 הטרור הבינלאומי והפשיעה המאורגנת החוצה גבולות מדיניים מהווים אתגר גדול עבור הקהילה הבינלאומית.

עוד

Vermessungsarbeiten in Afghanistan

שיתוף פעולה בתחום הפיתוח

נדרשים מאמצים מכוונים במסגרת מדיניות חוץ המתחשבת בהיבטים של מדיניות ביטחון, כלכלת חוץ, פיננסים ושמירה על הסביבה.

עוד

Kampagne für Gesundheitsvorsorge in Brazzaville/Kongo

מדיניות בריאות גלובלית

רק שיתוף פעולה בינלאומי מסוגל לבלום ביעילות סכנות בריאותיות החוצות גבולות מדיניים.

עוד

פורום שאלות גלובליות

 משרד החוץ הגרמני הקים בשנת 1999 את "פורום שאלות גלובליות", על מנת לאפשר תקשורת ממוקדת בין החברה האזרחית והממשלה בכל מגוון הבעיות הגלובליות.

עוד

שאלות גלובליות

Menschenmenge

עקרונות מדיניות החוץ של גרמניה

Der Plenarsaal des Deutschen Bundestages.

נאום עקרונות של שר החוץ הגרמני גוידו ווסטרוולה לפני חברי החברה הגרמנית למדיניות חוץ. עוד