יסודות מדיניות זכויות האדם של גרמניה

  

מדיניות זכויות האדם של גרמניה מתנהלת על פי התחייבות ברורה: להגן על בני אדם מפני פגיעה בזכויותיהם וחירותם הבסיסית.

כיבוד זכויות האדם והרחבתן

 

כיבוד זכויות האדם והרחבתן מהווים נושא מרכזי במדיניות ממשלת גרמניה. מדיניות זכויות האדם הגרמנית בקשרים הבינלאומיים מתנהלת על פי התחייבות מוחשית: למנוע פגיעה בזכויותיהם וחירותם הבסיסית של בני אדם וליצור תנאים יציבים לכך, שלא יהיה עוד סיכוי לקיומם של דיכוי, שרירות לב וניצול. 

זכות זו נובעת מחוק היסוד של גרמניה. בסעיף 1 מציינים את זכויות האדם כבסיס לכל חברה אנושית, לשלום וצדק בעולם. כך מפנה הטקסט גם לתחום הבינלאומי.

 

עקרונות מדיניות זכויות האדם הגרמנית 

* מדיניות זכויות האדם הינה משימה כוללת לפוליטיקה הגרמנית: אסור שיהיו "אזורים נטולי זכויות אדם", לא במדיניות החוץ, לא במדיניות הביטחון, וגם בשום תחום פוליטי אחר.

* מדיניות זכויות האדם זקוקה לקשר מתמיד עם הציבור לשם חילופי דעות וניסיון יותר מכל תחום אחר.

* במוקד מדיניות זכויות האדם עומד הפרט. להשיג שיפור אמיתי עבור אנשים, זהו קנה המידה למדיניות זכויות אדם מוצלחת. אין להבדיל בין גרמנים ולא גרמנים, בין בני הרוב לבני מיעוט.

* זכויות אדם אינן ניתנות לחלוקה או פיצול ואסור להשתמש בהן ככלי מיקוח אלה מול אלה . מטרתה של מדיניות זכויות האדם הגרמנית הינה יישום  והבטחה של כל קשת זכויות האדם האזרחיות, הפוליטיות, הכלכליות, החברתיות והתרבותיות.

* ממשלת גרמניה מתגייסת למען מתן תוקף אוניברסלי לזכויות האדם ובכך נגד האפשרות שהמושג זכויות האדם יהיה נתון לפרשנות תרבותית. בו בזמן ברור: התקדמות ברת קיימא ניתן להשיג רק על בסיס כבוד הדדי.

* מדיניות זכויות האדם מתחילה בכל ארץ פנימה. רק על בסיס עקרון זה אפשר לנהל מדיניות זכויות אדם בינלאומית אמינה. לכן גרמניה הסכימה להבדק באמצעות כלי פיקוח שונים במסגרת אמנות בינלאומיות רבות, המקנות לקהילה הבינלאומית את הזכות והיכולת למעקב ולבדיקה של השמירת על זכויות האדם בגרמניה.

* הגנה על זכויות האדם וקידומן הינם אינטרס פוליטי של כל מדינה, כי פגיעות מסיביות בזכויות האדם מסכנות או אפילו הורסות את היציבות והביטחון הבינלאומיים, הן מזיקות לרווחה הכלכלית של המדינות ולהתפתחותן הכלכלית והחברתית. בניגוד לכך, ההגנה על זכויות האדם וקידומן משחררים משאבים אנושיים, יצירתיות ואנרגיות, המתפנות לעיסוקים לטובת יציבות, שלום ופיתוח.

* במקומות בהם לא ניתן להגן על בני אדם בדרך אחרת מפני פגיעה בזכויותיהם וחירותם הבסיסית, חייבים להשתמש בתהליכי פיקוח בינלאומיים, לחץ בינלאומי וביקורת ציבורית כאמצעי להשגת זכויות אלה. אולם, לב ליבה של דיפלומטיה מונעת תמשיך להיות מדיניות זכויות האדם ומניעת סכסוכים המושתתת על דו-שיח ושיתוף פעולה. לכן דו-שיח ושיתוף פעולה גם מופיעים בלוח הדברות של אמנת האו"ם (סעיף 56).

 

זכויות אדם באירופה

 

תפקיד מרכזי בתחום ההגנה על זכויות האדם באירופה נופל בחיקה של מועצת אירופה, שנוסדה בשנת 1949 ומונה כיום 49 מדינות אירופאיות. בית הדין האירופי לענייני זכויות אדם, שכל המדינות החברות במועצת אירופה מכירות בסמכותו, מהווה כתובת ותקווה אחרונה להשגת זכויותיהם של 800 מיליון אזרחים ואזרחיות באירופה. תפקיד הממונה על זכויות האדם שנוסד בשנת 1999 מספק למועצת אירופה כלי חשוב נוסף למעקב אחר מצב זכויות האדם באירופה.

 

מועצת אירופה – מקדם דמוקרטיה וזכויות אדם  

לצד מועצת אירופה, הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה OSZE (או OSCE) מניע את תהליך המיזוג של אירופה דמוקרטית שמחוייבת לעקרונות מדינת החוק ומגנה על זכויות האדם. 

הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה OSZE (או OSCE)  

בשנת 1999, ממשלת גרמניה יזמה בהצלחה את פיתוחה של אמנת זכויות היסוד האירופית. אמנה זו תקבל תוקף חוקי באמצעות סעיף המפנה אליה, כאשר חוזה הרפורמה יכנס לתוקפו.

זכויות יסוד – תשתית לאירופה

 

זכויות אדם באומות המאוחדות 

יחד עם שותפיה באיחוד האירופי, ממשלת גרמניה מתגייסת באופן עקבי במסגרת האומות המאוחדות על מנת להגן על הסטנדרד של זכויות האדם ולהמשיך לפתח אותן בהתמדה. דברים אלה מתבצעים תוך שיתוף פעולה הדוק וסדיר עם מוסדות האו"ם ובמיוחד עם לשכת נציבת זכויות האדם שמושבה בג'נבה. 

הנקודות המרכזיות במסגרת הפעילות באו"ם הינן הישיבות הקבועות במועצה החדשה לזכויות אדם (MRR) בג'נבה – שנוסדה כממשיכת דרכה לועדת זכויות האדם –והישיבה של הועדה השלישית של העצרת הכללית של האו"ם בסתיו בניו יורק. על שתי במות אלו דנים במצב זכויות האדם בעולם, כמו כן שוקדים על פיתוח כלים חוקיים חדשים ותכניות לקידום זכויות האדם. 

באמצעות קבלת החלטות בנושאים של זכויות אדם יוצרים תשתית יציבה המשמשת נקודת התיחסות, עליה יכולה להסתמך כל חברה אזרחית בפעילותה בשטח. 

הרפובליקה הפדראלית של גרמניה שימשה חברה בועדת זכויות האדם של האו"ם לשעבר ברציפות משנת 1979. בשנת 2006 נבחרה עם מניין הקולות הטוב ביותר בקבוצת המדינות המערביות למועצה החדשה לזכויות אדם, המורכבת מ- 47 מדינות חברות. למועצה לזכויות אדם של האו"ם יש מנדט לטיפול מקיף בשאלות של זכויות אדם.

 

גרמניה כמדינה החתומה על הסכמים 

גרמניה הינה מדינה החתומה על כל האמנות החשובות של האו"ם בנושא זכויות אדם ועל כל הנספחים שצורפו להן. לאחרונה חתמה גרמניה על הנספח לאמנת האו"ם נגד עינויים ועל אמנת האו"ם לזכויות הנכים. 

אמנות אלו בנושא זכויות האדם, כולל הפרוטוקולים והנספחים שלהן, יוצרות התחייבות משפטית ישירה ובלתי אמצעית לכל המדינות החתומות עליהן – כפי שעושים המסמכים המקבילים שלהם במישור האירופי. המדינות החתומות מחוייבות להגיש דין וחשבון תקופתי על יישום התחייבויותיהן הנובעות מההסכם ב"דוחות מדינה" המוגשים לוועדות מומחים חיצוניים בלתי תלויים. 

הוועדות המוסמכות סוקרות את הדוחות ומפרסמות את הערכותיהן ומסקנותיהן. במסגרת תהליך הדיווח הזה ניתן לחשוף מגרעות ובו בזמן לסמן צעדים קונקרטים משפטיים או מנהלתיים שעומדים לרשות הגופים הממלכתיים לתיקון המצב ובכך לשיפור ההגנה על זכויות האדם בכל ארץ וארץ.  

המסמך הבסיסי המשמש את הוועדות הינו דו"ח הליבה ("Common Core Document") אשר מחובר באחריותו של משרד המשפטים הגרמני ומכיל בעיקר מידע על המסגרת המשפטית הכללית להגנה על זכויות האדם, לצד נתונים על המדינה, האוכלוסיה, תולדותיה, צורת הממשל ומבנה המוסדות הממלכתיים, כמו כן נתונים סטטיסטיים רבים המאפשרים עריכת השוואות עם מדינות אחרות.

 

דו-שיח עם החברה האזרחית 

זכויות האדם ונוכחותו של סדר חברתי דמוקרטי המעוגן במדינת חוק משלימות ומחזקות זו את זו. לעניין ציבורי ער בנעשה בתחום ההגנה וקידום זכויות האדם- במיוחד מצד ארגונים לא ממשלתיים וכלי התקשורת-  יש השפעה מכרעת. לכן מדיניות החוץ של גרמניה מטפחת את הדו-שיח בתחום זכויות האדם לא רק עם ממשלים אחרים, אלא גם עם קבוצות, נציגים ואישים פעילים בתחום זכויות האדם. עבודתם של הארגונים הלא ממשלתיים בפורום זכויות האדם, כמו גם התגייסותן של מפלגות פוליטיות, קרנות וכנסיות מאתגרות את פעילותה של ממשלת גרמניה בתחום זכויות האדם ומקדמות אותה. 

נכון לתאריך 16.11.2010 

יסודות מדיניות זכויות האדם

Kinderarbeit in einem Steinbruch in Südamerika

שאלות נפוצות בתחום זכויות האדם

Fragen und Antworten

 יש לכם עוד שאלות לגבי מדיניות זכויות האדם של גרמניה? מידע נוסף ניתן לקרוא באתר האינטרנט של משרד החוץ הגרמני.

עוד

מסמכים

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki Moon

 הסכמים של האו"ם לשמירה על זכויות האדם, כמו כן דוחות מדיניים עדכניים של גרמניה.

עוד

הממונה על מדיניות זכויות האדם וסיוע הומניטרי

Der Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, Markus Löning.

זכויות האדם וסיוע הומניטרי – מרקוס לונינג מתגייס למען מטרות אלו מטעם ממשלת גרמניה בתוקף תפקידו כממונה בנושאים אלה.

עוד

עקרונות מדיניות החוץ של גרמניה

Der Plenarsaal des Deutschen Bundestages.

נאום עקרונות של שר החוץ הגרמני גוידו ווסטרוולה לפני חברי החברה הגרמנית למדיניות חוץ. עוד