מדיניות זכויות אדם

הגנה על זכויות האדם הינה תנאי בסיסי לקיום שלום, דמוקרטיה והתפתחות בעולם. 

Kinderarbeit in einem Steinbruch in Südamerika

יסודות מדיניות זכויות האדם של גרמניה

מדיניות זכויות האדם של גרמניה מתנהלת על פי התחייבות ברורה: להגן על בני אדם מפני פגיעה בזכויותיהם וחירותם הבסיסית.

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen

מועצת זכויות האדם של האו"ם

מועצת זכויות האדם בודקת את מצב זכויות האדם במדינות החברות באו"ם ונותנת המלצות לטיפול בהפרות של זכויות האדם. 

עוד

Tuol Slengh Museum in Phnom Penh

תחומי פעולה של ההגנה על זכויות האדם

 את הנחיות האיחוד האירופי לגבי תחומי פעולה של ההגנה על זכויות האדם ניתן למצוא כאן.

עוד

Der Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, Markus Löning.

הממונה על מדיניות זכויות האדם וסיוע הומניטרי

זכויות האדם וסיוע הומניטרי – מרקוס לונינג מתגייס למען מטרות אלו מטעם ממשלת גרמניה בתוקף תפקידו כממונה בנושאים אלה.

עוד

זכויות אדם

Kinderarbeit

שאלות נפוצות בתחום זכויות האדם

Fragen und Antworten

 יש לכם עוד שאלות לגבי מדיניות זכויות האדם של גרמניה? מידע נוסף ניתן לקרוא באתר האינטרנט של משרד החוץ הגרמני.

עוד

מסמכים

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki Moon

 הסכמים של האו"ם לשמירה על זכויות האדם, כמו כן דוחות מדיניים עדכניים של גרמניה.

עוד