השפה הגרמנית באיחוד האירופי

 פי תקנה מס' 1 משנת 1958, גרמנית הינה אחת מ- 23 שפות רשמיות בעלות מעמד שווה בתוך האיחוד האירופי. לפי תקנה זו חל "נוהל שפה מלא" – כלומר תרגומם של כל הטקסטים החוקיים, התכתובת והמסמכים הרשמיים של מוסדות האיחוד האירופי והעלון הרשמי שלה – לכל השפות הרשמיות. כל אזרח באיחוד גם רשאי לפנות לכל גוף או מוסד באיחוד האירופי באחת מאותן השפות וחייב לקבל תשובה באותה השפה.

נוהל השפה המלא ממשיך לחול על כל גופי המשא ומתן של האיחוד האירופי (כגון בכל דיוני מועצת אירופה ומועצות השרים השונות), אלא אם כן הוסכם או נהוג מזה זמן רב מסיבות של עלויות ויעילות לצמצם את שפות העבודה הרשמיות בתחומים מסוימים, עם או בלי תרגום סימולטני / תרגום בכתב.: כך לדוגמה מתבצע תרגום סימולטני גרמנית / אנגלית / צרפתית בועדת הנציגים הקבועים, בועדת הכלכלה והפיננסים, בועדת המדיניות הכלכלית ובדיוני ההצטרפות. לפי שעה נהוג במישור המקצועי וברשת התקשורת COREU (רשת מבוססת על שיטת הטלקס) של מדיניות החוץ והביטחון המשותפת להשתמש באנגלית / צרפתית ללא תרגום סימולטני, או באנגלית בלבד. 

בעקבות התרבות השפות, החל משנת 2004 הונהגה בקבוצות עבודה נבחרות של המועצה שיטת "מודל השוק". המודל מאפשר למדינות החברות לבחור בתרגום סימולטני של שפתם הרשמית או לוותר על כך במקרים בודדים. גרמניה בחרה בכל קבוצות העבודה בתרגום סימולטני מלא של השפה הגרמנית. למרות שהמדינות החברות נושאות בחלק מעלויות הסדר זה, מדובר בסופו של דבר בחסכון משמעותי בעלויות בהשוואה לאלטרנטיבה, תרגום סימולטני מלא של כל השפות הרשמיות במימון משותף. 

מעבר לכך נהנית השפה הגרמנית ממעמד מיוחד כאחת משלוש השפות בהן מתנהלים תהליכים בנציבות האירופית ובמועצה: מועצת הנציבים דנה בנושאים עם תרגום סימולטני מלא בשלושת השפות האלה, על סמך מסמכים שיש להגישם בגרמנית, אנגלית וצרפתית,. בנוסף הבטיחה הנציגה העליונה לענייני חוץ ומדיניות ביטחון של האיחוד האירופי, שהשפה הגרמנית תשחק תפקיד בולט גם בשירות החוץ האירופי. 

בהקשר זה מקדמת ממשלת גרמניה גם את המטרה, לעגן את השליטה בשפה הגרמנית כאחד הכישורים לקידום מקצועי בקרב העובדים בשרות האיחוד האירופי. 

בשיתוף מכון גתה מציע משרד החוץ הגרמני תכנית מקיפה ללימוד השפה הגרמנית, כאשר נושאי הלימוד מכוונים במיוחד לעובדים בכירים בשירות האיחוד האירופי ולפקידים במשרדי הממשלה ממדינות שותפות באיחוד ומדינות אירופיות שכנות אחרות, על מנת לחזק את השפה הגרמנית כשפת עבודה ושפת משא ומתן.

גרמנית באיחוד האירופי

Deutsch Lernen

"אירופה שלך" – אירופה בקלי קלות!

 אתר האינטרנט "אירופה שלך" "Your Europe" של הנציבות האירופית נותן עזרה ועצות לגבי החיים, העבודה והטיולים באיחוד האירופי.

אירופה בקלי קלות