איך מתנהלת המדיניות הגרמנית בתוך האיחוד האירופי?

מדיניות אירופית כלולה כיום בכל תחומי הפוליטיקה. לכן מנגנוני תיאום יעילים בתוך ממשלת גרמניה הינם צורך חיוני כדי לייצג אינטרסים גרמנים באופן אפקטיבי. 

בתחילתו של תהליך החקיקה האירופי עומדת ברוב המקרים הצעה של הנציבות האירופית. המועצה, בה מיוצגות הממשלות של המדינות החברות, והפרלמנט האירופי, שנבחר ישירות ע"י ציבור הבוחרים, דנים לאחר מכן בהצעות אלה (הצעות לתקנות או להנחיות), מתקנים אותן במידת הצורך ולבסוף מעבירים או דוחים אותן. 

על מנת להבטיח ייצוג מהימן לממשלת גרמניה בבריסל, צריך לגבש עמדה גרמנית מאוחדת לכל אחת מן ההצעות.

 

תיאום המדיניות הגרמנית בתוך האיחוד האירופי 

תהליך ההצבעה מתנהל למעשה באופן הבא: כאשר הנציבות האירופית מחליטה להגיש הצעת חוק, המשרד הממשלתי האחראי (המוסמך בתחום) בגרמניה צריך לגבש דעה מוסכמת על ממשלת גרמניה עוד לפני הדיון הראשון בהצעה במועצת אירופה. כל משרדי הממשלה הגרמנים שהצעת הנציבות החדשה נוגעת בענייניהם מקבלים דיווח מהמשרד הממשלתי האחראי ומתבקשים למסור את עמדתם בנושא. מכאן תגובש התשתית לעמדה הגרמנית בדיונים במועצת אירופה. 

האחריות המקצועית לתיאום כל תהליך גיבוש העמדה הפנים-ארצי כלפי תכנית מדינית אירופית מוטלת על המיניסטריון האחראי והמוסמך לאותו תחום. הדבר נכון במיוחד לגבי: 

- העדכון השוטף של הבונדסטאג והבונדסראט,

- הטיפול בנושא ע"י משרדי ממשלה נוספים,

- הכנת חומר עבור נציגי הממשלה הגרמנית לשימושם בדיונים בבריסל.

 

מאחר ולא תמיד ניתן להגיע לגיבוש עמדה מאוחדת ואחידה של ממשלת גרמניה בענייני האיחוד האירופי, קיימים גופים במישורים שונים, שמקדמים קבלת החלטה מהירה ככל האפשר ומסייעים למצוא פתרונות לחילוקי דעות אפשריים.

 

ועדת מנכ"לים לשאלות בנושא אירופה 

ועדת המנכ"לים לשאלות בנושא אירופה הינה הגוף הגבוה ביותר לתיאום המדיניות האירופית של גרמניה.. כבר בשנת 1963 הופעל הגוף הזה לליבון שאלות יסוד הנוגעות למדיניות אירופית. הועדה מקבלת החלטות שהוכנו מראש ע"י הדרג המקצועי. במקרה ולא ניתן להשיג הסכמה בין משרדי הממשלה (עד לרמת מנהלי מחלקות) בנושאים חשובים שקשורים באיחוד האירופי ושיש בהם עניין הנוגע למספר תחומים, תהיה זו משימתה של ועדת המנכ"לים לדון בשאלות אלה ולקבל החלטה בעניינם. ועדת המנכ"לים אמורה לרוב להקל בעבודתו של הקבינט של ממשלת גרמניה בענייני שאלות הנוגעות למדיניות אירופית בכך שהיא מתייחסת בטיפולה לשאלות נקודתיות וחותרת לקבלת החלטה מסכמת אחידה בנקודות אלה, ככל שניתן. 

יו"ר ועדת המנכ"לים לשאלות בנושא אירופה הינו סגן השר לענייני אירופה במשרד החוץ הגרמני. הוא גם משתתף בישיבות השבועיות של ממשלת גרמניה, שתמיד מקדישה סעיף מיוחד בסדר יומה לנושאים מדיניים הקשורים באירופה. גם הנציג הקבוע של ממשלת גרמניה באיחוד האירופי הינו חבר בפורום ועדת המנכ"לים לשאלות בנושא אירופה.

 

מנהלי מחלקות – אירופה 

פורום מנהלי המחלקות במשרדי הממשלה בגרמניה העוסקים בנושא אירופה (מנהלי מחלקות איחוד אירופה) מתכנס בערך אחת לארבעה שבועות, לסירוגין במשרד החוץ ובמשרד הכלכלה. משרדי החוץ והכלכלה חולקים את תפקיד יושב הראש. גם הנציג הקבוע של ממשלת גרמניה באיחוד האירופי משתתף בישיבות אלה. 

מטרת הישיבות הינן: 

- זיהוי מוקדם של חילוקי דעות בין המשרדים,

- התחייבות כל המשתתפים לגילוי נאות בעוד מועד כאשר קיימים חילוקי דעות,

- הכנתן של סוגיות שהסכסוכים בעניינן לא נפתרו ברמת מנהלי המחלקות לדיון בועדת המנכ"לים לשאלות בנושא אירופה (ראה לעיל) וטיפול מהיר של הועדה  בעניינים אלה

- המשך טיפול בהחלטות ועדת המנכ"לים לשאלות בנושא אירופה. 

מעבר למטרות שצוינו כאן, אמורות הישיבות הסדירות גם לשמש לתיאום מוקדם  של עמדות גרמניות בנושאים חשובים באיחוד האירופי ולסמן אפשרויות לפתרון חילוקי דעות מתהווים עם מדינות אחרות החברות באיחוד האירופי.

 

ממונה על תחום אירופה במשרדי הממשלה  

לכל משרד ממשלתי בגרמניה יש ממונה על תחום אירופה – בדרך כלל מדובר במנהלי האגפים של המחלקות המתאמות במדורים המקצועיים העוסקים בשאלות הנוגעות לאירופה. לישיבות של הממונים על תחום אירופה אין לוח זמנים מוגדר וקבוע, אך הם מתכנסים מעת לעת "אד הוק", לשם גיבוש תשובה בעניינים נקודתיים או תאום טכני. מנהל קבוצת התאום בנושאי האיחוד האירופי (EKR) במשרד החוץ הגרמני משמש כיושב ראש.של התכנסויות אלה.

 

אזהרה מוקדמת למדיניות האירופית - קבוצת התאום בנושאי האיחוד האירופי (EKR) 

קבוצת התאום בנושאי האיחוד האירופי (EKR), השוכנת במחלקה האירופית של משרד החוץ הגרמני מנתחת על בסיס קבוע ושוטף את תהליך גיבוש דעת הקהל במוסדות האירופיים ובמדינות אחרות החברות באיחוד האירופי, על מנת לזהות פוטנציאל העלול להוביל לסכסוכים וליזום פעולה מתאימה בעוד מועד: 

באילו תכניות ויוזמות תנקוט הנציבות האירופית? האם הדבר מצביע על היווצרות סתירות עם החוק במצבו הקיים או ניגוד אינטרסים לגרמניה? איך תוכל ממשלת גרמניה להציג את עמדותיה ביעילות המרבית? האם יש סכנה שגרמניה תדחק לעמדה מבודדת בדיונים עם מדינות אחרות החברות במועצה? האם לפיכך יש צורך להתאים את עמדותיה של גרמניה במשא ומתן? האם התיאום השוטף בין משרדי הממשלה בעניין כל אחת מהיוזמות המדיניות על בסיס אירופי מתנהל ללא חיכוכים או שמתפתחים סכסוכים שאת הסלמתם יש למנוע?

 

ממונה על שאלות האיחוד האירופי בשגרירויות 

ניתן להשיג את המטרות במישור המדיניות האירופית לא רק בשולחן המשא ומתן בבריסל. נדרש מאמץ הולך וגובר כדי לעשות נפשות באופן ממוקד לאינטרסים הגרמנים מול הממשלה והציבור במדינות השותפות באיחוד האירופי וכדי לספק הסברה לשיקולים שעומדים מאחורי העמדות הגרמניות.  

זו אחת המשימות החשובות של שגרירי גרמניה במדינות החברות באיחוד האירופי. בביצועה הם נעזרים בממונים על שאלות האיחוד האירופי המכהנים בנציגויותיהם. מנגד, הממונים על שאלות האיחוד האירופי גם מדווחים למשרד החוץ על העמדות במישור המדיניות האירופית והאינטרסים במדינת האיחוד המארחת "שלהם". 

על מנת לעשות את עבודתם כהלכה, הממונים על שאלות האיחוד האירופי זקוקים למידע עדכני, מקיף וממוקד על תהליכים במדיניות האירופית באמצעות מנגנון משרד החוץ בברלין. במסגרת עבודתה, קבוצת התאום בנושאי האיחוד האירופי מספקת לממונים על שאלות האיחוד באופן שוטף את המידע הנדרש.

תהליכי קבלת החלטות

Entscheidungsfindung in der EU

"אירופה שלך" – אירופה בקלי קלות!

 אתר האינטרנט "אירופה שלך" "Your Europe" של הנציבות האירופית נותן עזרה ועצות לגבי החיים, העבודה והטיולים באיחוד האירופי.

אירופה בקלי קלות

תאריכים חשובים באירופה

 הפורטל נותן את כל התאריכים החשובים במדיניות האירופית במבט אחד.

www.europatermine.de