נשיא גרמניה

 נשיא גרמניה מייצג את הרפובליקה הפדראלית של גרמניה כראש המדינה. הוא מייצג את המדינה כלפי חוץ וממנה את חברי הממשלה, את השופטים ואת פקידי הממשל הגבוהים. 

חוקים נכנסים לתוקפם לאחר חתימתו של הנשיא. הוא משחרר את הממשלה ובמקרים חריגים הוא רשאי לפרק את הפרלמנט בטרם עת- כפי שקרה בקיץ 2005. 

חוק היסוד לא מקנה לנשיא הגרמני זכות וטו נגד החלטות בתחום החקיקה, כפי שיש לנשיא ארה"ב ולראשי מדינה אחרים. הנשיא אמנם מאשר החלטות הפרלמנט והצעות פרסונליות של הממשלה, אך הוא רק בודק באם תהליך קבלתן התנהל באופן תקין לפי תקנות חוק היסוד.

 

בחירה באמצעות האסיפה הפדראלית

תקופת כהונתו של נשיא גרמניה הינה חמש שנים: הוא יכול להיבחר לכהונות נוספת. הוא נבחר ע"י האסיפה הפדראלית, בה מיוצגים חברי הבונדסטאג ומספר זהה של נציגים שנבחרים ע"י 16 מדינות המחוז. 

נשיא גרמניה

Aussenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier

אתר נשיא גרמניה

Schloss Bellevue

 מידע על עבודתו של נשיא גרמניה ב  www.bundespraesident.de

עובדות על גרמניה

 עובדות על גרמניה"- הספרון לכל מי שמחפש מידע עדכני ומהימן על הרפובליקה הפדראלית של גרמניה