מדינה פדראלית ובונדסראט

גרמניה הינה מדינה פדראלית המורכבת מנדבך מרכזי -פדראלי ו-16 מדינות המחוז. הבונדסראט הינו נציגן של מדינות המחוז, מעין ערכאה שנייה לצד הבונדסטאג.

מדינה פדראלית

המדינה הפדראלית הגרמנית הינה ישות סבוכה. היא מורכבת מנדבך מרכזי-פדראלי ו-16 מדינות המחוז. החוקה קובעת את תחומי האחריות של המדינה הפדראלית, "הבונד", ושל מדינות המחוז. השיטה הגרמנית דומה לזו של מדינות פדראליות אחרות.

עיקרון הסובסידריות 

החיים הציבוריים בגרמניה מתבססים בעיקר על החוקים הפדראליים. אך האזרחים מתמודדים כמעט אך ורק עם הרשויות של מדינות המחוז או עם מועצות מקומיות, שפועלות מטעם מדינות המחוז. עקרון הסובסידריות הינו אחד מרעיונות הליבה של הפדראליות. עקרון זה גורס שהאחריות וקבלת ההחלטות מוטלות על הקהיליה החברתית הקטנה ביותר שמסוגלת להתמודד עם בעיות. בכך החוקה פועלת לשילוב בין יתרונות המדינה המאוחדת ואלה של המדינה הפדראלית. אזרחי מדינות פדראליות אחרות נפגשים לעיתים יותר קרובות עם נציגי הרשויות הפדראליות מאשר אזרחי גרמניה. 

החוקה דורשת שתנאי המחייה בכל גרמניה יהיו ברי השוואה. תנאים אלה נקבעים בעיקר ע"י המדיניות הכלכלית והחברתית. החוקה הפיננסית של גרמניה מונעת ממדינות המחוז מרחב תימרון ניכר למימון תפקודן. על המיסים בעלי תקבולים גבוהים מחליטים באמצעות חוקים פדראליים, שחייבים אישור של נציגן של מדינות המחוז- הבונדסראט. חלק ממסים אלה מגיע רק ל"בונד" או למדינות המחוז, חלק אחר, כמו המיסים בעלי תקבולים גבוהים, מחולק בין ה"בונד" ומדינות המחוז. במובן זה המדינה הפדראלית דומה למדינה המאוחדת.

המנהל ברובו פדראלי 

מדינות המחוז שולטות בכל זאת בחלק הארי של הקיבולת המנהלית במדינה. זאת אומרת שבמנהל הגרמני שולטים מרכיבים פדראלים. המנהלות של מדינות המחוז מבצעות את חוקיהן שלהן ובנוסף את רוב חוקי ה"בונד". כדי לעמוד בריבוי התפקידים שהטיל עליהן ה"בונד", רבות ממדינות המחוז נאלצו לקחת על עצמן חובות גבוהים. ב-2009 הוחלט על שינוי בחוקה הקובע שהחל מ-2020 נאסר על מדינות המחוז לקחת הלוואות נוספות, והחל מ-2016 מגביל את החובות החדשים של ה"בונד" –עם אפשרות לחריגות במצבי חירום- ל-0,35 אחוז מהתוצר המקומי הגולמי ("בולם חובות"). 

בשלושה תחומים כלל ארציים יש למדינות המחוז עצמאות מוחלטת: בתי ספר ובתי ספר להשכלה גבוהה, בטחון פנים, כולל המשטרה, ועיצוב הניהול העצמי המקומי. הזכויות הרחבות של הבונדסראט בתחומים אלה מפצות את מדינות המחוז על מעמדו המועדף של ה"בונד" בחקיקה.

  

הבונדסראט 

הבונדסראט הינו נציגן של מדינות המחוז, מעין ערכאה שנייה ליד הבונדסטאג. עליו לדון על חוקי ה"בונד". בהיותו ערכאה של מדינות המחוז, ממלא הבונדסראט את אותם התפקידים כמו הערכאות השניות במדינות פדראליות אחרות, שמכנים אותן "סנאט". 

הבונדסראט מורכב אך ורק מנציגים של ממשלות מדינות המחוז. משקל הקולות משקף בצורה מתונה מאד את מספרי האוכלוסייה: לכל מדינת מחוז יש לפחות שלושה קולות, למדינות עם אוכלוסייה גדולה יותר עד שישה קולות.

תפקידים 

הבונדסטאג לוקח חלק בתהליכי החקיקה של ה"בונד". זה מבדיל אותו מערכאות שניות במדינות פדראליות אחרות. החוקה קובעת שני סוגי של השתתפות. חוקים של ה"בונד" שגורמים למדינות המחוז עלויות מנהליות נוספות או שמחליפים חוקים קיימים של מדינות המחוז, חייבים את אישורו של הבונדסראט: הבונדסראט צריך לאשר חקיקה של ה"בונד" כדי שזו תוכל להכנס לתוקף. בעניין זה יש לבונדסראט מעמד שווה לזה של הבונדסטאג כרשות מחוקקת. 

כ-50 אחוז מהחלטות החקיקה חייבות באישור. יש הבדל בין חוקים אלה, "חוקי האישור", ל"חוקי הערעור". הבונדסראט רשאי אמנם להתנגד לחוקים אלה, אך הבונדסטאג יכול לדחות את הערעור עם אותו הרוב כמו בבונדסראט, עם רוב רגיל או עם רוב של שני שליש, במקרים מסוימים נדרש רוב של חברי הבונדסראט (רוב מוחלט). 

רפורמה פדראלית מספטמבר 2006 קובעת מחדש את הסמכויות של ה"בונד" ושל מדינות המחוז. מטרת הרפורמה היא לשפר את יכולת הפעולה וההחלטה של ה"בונד" ושל מדינות המחוז ולהגדיר את תחומי האחריות הפוליטית בצורה ברורה יותר. 

המקור: עובדות על גרמניה

מדינה פדראלית ובונדסראט

מדינות המחוז הגרמניות

Die deutschen Bundesländer

חוק היסוד מדגיש את משמעותה המיוחדת של הפדראליות ושל מדינות המחוז ברפובליקה הפדראלית של גרמניה. מדינות המחוז מצטיינות ברבגוניותן לא רק מבחינה ארגונית-ממלכתית אלא גם מבחינה תרבותית.

שיקום המזרח

Aufbau Ost: Chiphersteller AMD

 מה-DDR ל-„Powerhouse Eastern Germany“: מזרח גרמניה סגרה את הפערים, הן ברווחה האישית והן בכלכלה ומדע.

עובדות על גרמניה

 עובדות על גרמניה"- הספרון לכל מי שמחפש מידע עדכני ומהימן על הרפובליקה הפדראלית של גרמניה