הבונדסטאג הגרמני

הבונדסטאג הינו נציגו הנבחר של העם הגרמני, הפרלמנט הגרמני. הוא בוחר את הקנצלר או הקנצלרית, מעביר חוקים ומפקח על עבודתה של הממשלה.

 

מבחינה טכנית נקבעת מחצית מ-598 המנדטים בבונדסטאג ע"י בחירת הרשימה הארצית (קול שני) והמחצית השניה ע"י בחירת נציגים ב-299 מחוזות בחירה (קול ראשון). חלוקה זו לא משפיעה על מעמד המפלגה בתוך שיטת הבחירות. רק למועמדים שמשתייכים למפלגה יש סיכוי להבחר במחוזות הבחירה. השתייכותם של חברי הבונדסטאג למפלגה זו או אחרת אמורה לשקף את חלוקת קולות הבוחר. כדי שמפלגות קטנות וקטנות מאד לא ישבשו את תמונת הרוב נקבע אחוז חסימה (5%) במטרה למנוע את ייצוגן בבונדסטאג.

 

בחירת הקנצלר

הבונדסטאג הינו הפרלמנט הגרמני. חברי הבונדסטאג מאורגנים בתוך סיעות ובוחרים מתוכם יושב ראש. תפקידו של הבונדסטאג לבחור את הקנצלר ולהשאירו בתפקיד באמצעות הסכמה עם מדיניותו.  בדומה לפרלמנטים אחרים יכול הבונדסטאג להדיח את הקנצלר בהצבעת אי-אמון. העובדה שראש הממשלה הגרמני נבחר, ולא מתמנה ע"י ראש המדינה- כמו בבריטניה או בדמוקרטיות פרלמנטריות אחרות- לא גורמת לבונדסטאג להיות שונה מפרלמנטים אחרים. בדמוקרטיות פרלמנטריות אחרות נהוג למנות לתפקיד ראש הממשלה את יושב הראש של מפלגה, שנתמך ע"י רוב חברי הפרלמנט.

 

חקיקה

החקיקה הינה תפקידם החשוב הנוסף של חברי הבונדסטאג. משנת 1949 הוגשו בפרלמנט מעל 10,000 הצעות חוק ואושרו יותר מ-6,600 חוקים, רובם תיקוני חוק. בתחום זה הבונדסטאג דומה לבתי המחוקקים של דמוקרטיות פרלמנטריות אחרות בכך, שהוא מאשר בעיקר חוקים שהוגשו ע"י הממשלה.

הבונדסטאג, שמושבו ברייכסטאג בברלין, איננו סוג של "פרלמנט דיון" שמאפיין את התרבות הפרלמנטרית הבריטית. הוא דומה יותר למודל האמריקאי שנקרא "פרלמנט עבודה". הוועדות המקצועיות של הבונדסטאג מנהלות דיונים אינטנסיביים וענייניים על הצעות החוק שמוגשות לפרלמנט.

 

פיקוח על הממשלה

תפקידו החשוב השלישי של הבונדסטאג הינו הפיקוח על עבודתה של הממשלה. על הפיקוח הפרלמנטרי שגלוי לעיניי הציבור אחראית האופוזיציה הפרלמנטרית. החלק הפחות גלוי אך לא פחות חשוב של הפיקוח מוטל על חברי סיעות הממשלה, שמפנים בחדרי הישיבות, בדלתיים סגורות, שאלות קשות לנציגיהם בממשלה.

המקור: עובדות על גרמניה

הבונדסטאג

Plenarsaal des Deutschen Bundestags

הבונדסטאג ה-17

Grafik: Sitzverteilung im 17. Deutschen Bundestag

ב-27 בספטמבר 2009 נבחר הבונדסטאג ה-17. הוא כולל חמש סיעות. מידע נוסף על חלוקת המנדטים בבונדסטאג באתר

www.bundestag.de

אתר האינטרנט של הבונדסטאג הגרמני

מידע על עבודתו של הבונדסטאג הגרמני

www.bundestag.de

מסיביר לבונדסטאג הגרמני

Maria Schamajewa.

 מריה שמאייבה בת ה-29 מנובוסיבירסק מתמחה כרגע בבונדסטאג הגרמני. היא אחת מ-115 הזוכות והזוכים של מלגת ה-IPS. במולדתה היא מרצה למנהל.