בית המשפט החוקתי הפדראלי

בית המשפט החוקתי הפדראלי הינו "שומר החוקה". מושבו בעיר קרלסרוהה, והוא מורכב משני הרכבים של שמונה שופטים כל אחד, שמחציתם האחת נבחרת ע"י הבונדסטאג, והשנייה ע"י הבונדסראט. זמן כהונתם הוא 12 שנה. אין אפשרות להיבחר שנית.

בית המשפט החוקתי הפדראלי הינו מוסד אופייני לדמוקרטיה הגרמנית אחרי מלחמת העולם השנייה. חוק היסוד מקנה לו את הזכות, לבטל חוקים שהוחלט עליהם באופן תקין, אם וכאשר בית המשפט החוקתי מגיע למסקנה שהם מנוגדים לחוקה.

בית המשפט החוקתי פעול רק על פי בקשה. חוג הזכאים להגשת תביעות כולל את נשיא גרמניה, את הבונדסטאג, הבונדסראט, ממשלת גרמניה או חלקים ממנה- חברי בונדסטאג או סיעות- ואת הממשלות של מדינות המחוז.

 

סוגי הליכים 

בית המשפט החוקתי נכנס לפעולה ב"מריבות חוקה" להגנת הפרדת הרשויות, כפי שהיא מעוגנת בחוקה, ולהגנת המדינה הפדראלית. די בשליש מחברי הבונדסטאג כדי להגיש תביעה נגד נורמה משפטית, על מנת לאפשר גם למיעוט פרלמנטרי לפנות לבית המשפט החוקתי ("תביעת פיקוח נורמות מופשטת"). 

חוק היסוד מקנה את הזכות ל"תלונה חוקתית " גם לאזרחים, אם וכאשר הם חשים שזכויותיהם הבסיסיות נפגעו ע"י הרשויות. ולבסוף, כל בית משפט גרמני, מחויב לפנות לבית המשפט החוקתי עם "תביעת פיקוח נורמות מוחשית", אם וכאשר הוא רואה חוק זה או אחר כמנוגד לחוקה. 

לבית המשפט החוקתי יש מונופול על הפירוש של החוקה עבור כל מערכת המשפט.  

המקור: עובדות על גרמניה

בית המשפט החוקתי הפדראלי

תמונת ארכיון: שופטי בית הדין לחוקה מפרסמים פסק דין

אתר של בית המשפט החוקתי

 מידע על עבודתו של בית המשפט החוקתי

עובדות על גרמניה

 עובדות על גרמניה"- הספרון לכל מי שמחפש מידע עדכני ומהימן על הרפובליקה הפדראלית של גרמניה