חוק היסוד

הוא הפך לסיפור הצלחה וללהיט יצוא: לאחר מלחמת העולם השנייה חוק היסוד הביא לחירות ויציבות- אמנם בתחילה רק עבור הגרמנים במערבה של המדינה המחולקת.

 

עדיפותם של חוקי היסוד, קביעתם של עקרונות המדינה הפדראלית והסוציאלית והקמתו של בית משפט עליון שמבטיח את יישומה של החוקה הינם עמודי התווך של הדמוקרטיה הגרמנית.

 

עדיפותם של חוקי היסוד

חוק היסוד נכנס לתוקפו ב-23 במאי 1949, אחרי אישורו ע"י המועצה הפרלמנטארית. חוק היסוד הינו התשתית המשפטית והמדינית של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה. לזכויות היסוד- בראשן סעיף 1 של חוק היסוד- משמעות מיוחדת. כערך עליון של החוקה דורש סעיף זה את השמירה על כבוד האדם.

חוק היסוד קושר את החקיקה לסדר החוקתי, ואת ניהול המדינה לחוק וצדק. משמעות מיוחדת יש לסעיף 1 של חוק היסוד. הוא דורש שמירה על כבוד האדם כערך עליון:"אין לגעת בכבוד האדם. חובתו של כל כוח ממלכתי הינו לשמרו ולכבדו." חוקי היסוד האחרים מבטיחים את חופש הפעולה במסגרת החוק, שוויון האדם בפני החוק, חופש העתונות והתקשורת, חופש ההתארגנות, הגנת המשפחה ועוד.

 

מדינת חוק, מדינה פדראלית, מדינה סוציאלית

חוק היסוד מגדיר את גרמניה כמדינת חוק: כל הפעילויות של המוסדות הממלכתיים מתנהלות בפיקוח משפטי. המדינה הפדראלית הינה עיקרון חוקתי נוסף. פירושה היא חלוקת הכוח השלטוני בין מדינות המחוז והמדינה המרכזית. בנוסף מגדיר חוק היסוד את גרמניה כמדינה סוציאלית. חובתה של מדינה סוציאלית היא לנקוט באמצעים שיבטיחו לאזרחים קיום מכובד גם במקרה של אבטלה, נכות, מחלה וגיל מתקדם.

פן מיוחד של חוק היסוד הוא "אופיים הנצחי' של עקרונות החוקה. אסור לגעת בחוקי היסוד, בצורת השלטון הדמוקרטית, במדינה הפדראלית ובמדינה בסוציאלית אפילו באמצעות שינויים של חוקי היסוד או חוקה חדשה לגמרי.

 

דמוקרטיה ייצוגית

דרך הקביעה שהעם שולט באמצעות גופים מיוחדים, מכתיב חוק היסוד את צורת שלטונה של הדמוקרטיה הייצוגית.

בנוסף דואגות החוקות של המדינות הגרמניות גם לכלים לדמוקרטיה ישירה. באמצעות "יוזמת עם" אזרחים יכולים לדרוש מפרלמנט אזורי לגבש חוק, ובאמצעות "בקשת עם" ניתן לדרוש מהפרלמנט להעביר הצעת חוק. במקרה והפרלמנט לא נענה לבקשת העם יתקיים משאל עם, שבמהלכו העם יחליט על גורלו של החוק.

 המקור: עובדות על גרמניה

חוק היסוד

Auszug aus dem Grundgesetz

חוק היסוד אונליין

"אין לגעת בכבוד האדם"- חוק היסוד של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה לקריאה עצמית.

 

עובדות על גרמניה

 החוברת "עובדות על גרמניה" מיועדת לכל מי שמחפש מידע עדכני ואמין על הרפובליקה הפדראלית של גרמניה.