חדשות היום מגרמניה

כאן ניתן למצוא את הידיעות העדכניות של חדשות היום מגרמניה  - באנגלית

[cache placeholder for erroneous feed: : Received fatal alert: handshake_failure]

חדשות היום מגרמניה

Der erleuchtete Haupteingang des Auswärtigen Amts am Werderschen Markt