ארגונים, מוסדות, קרנות

 היחסים בין גרמניה וישראל מיוחדים במינם. הם מושפעים מהעבר המשותף ומאחריותה של גרמניה לפשעי השואה. שורה של ארגונים שמה לה למטרה, לטפח את היחסים המיוחדים האלה ולשאתם אל עבר העתיד.

 

פורום העתיד גרמניה – ישראל

 משימתה של קרן "פורום העתיד גרמניה – ישראל" היא להקים רשת מקשרת בין צעירים מגרמניה וישראל. מטרת הקרן הינה לבנות קשרים אמינים בין אזרחי שתי המדינות ולהקים רשתות של מעצבי דעת קהל כדי לבנות יחדיו את ההווה והעתיד. פרויקטים חדשניים, עם ראיה לעתיד, מתחומי התרבות, ההשכלה, הכלכלה, המדע והתקשורת זוכים לתמיכה.

  www.dizf.de

האגודה לידידות גרמניה – ישראל

 האגודה לידידות גרמניה – ישראל (DIG) נוסדה ב- 1966, שנה לאחר כינון היחסים הדיפלומטיים בין גרמניה לישראל. האגודה הינה מקום מפגש לידידי ישראל, הפעילים  בה במסגרת על-מפלגתית. חברי האגודה משתפים פעולה לשם קידום הסולידריות עם מדינת ישראל ותושביה. יו"ר האגודה הינו ריינהולד רובה.

www.deutsch-israelische-gesellschaft.de

עמותת משפטנים ישראל – גרמניה

עמותת המשפטנים גרמניה – ישראל פועלת בין השאר לקידום הדיאלוג בין משפטנים גרמנים וישראלים, הבנת מערכות המשפט בשתי המדינות ובהתמודדות מעמיקה עם מערכת המשפט בתקופת הנציונלסוציאליזם. אלה רק חלק מיעדיה הרבים.  העמותה נוסדה בשנת 1989 בירושלים ונכון לעכשיו היא מונה  כ- 400 חברים. בשנת 1989 נוסדה בישראל עמותה תאומה, עמותת משפטנים ישראל – גרמניה (IDJV). כל חבר בעמותה הלאומית במדינתו הופך בו בזמן חבר בעמותה התאומה במדינה הידידה.

  www.dijv.de

נורדריין-וֵסְטְפַאליה (NRW) – ישראל

 מלגות, 40 בריתות בין בתי ספר, 29 בריתות ערים ומגוון רחב של קשרים אחרים: נורדריין-וסטפאליה מקיימת קשרים הדוקים במיוחד עם ישראל. כדי להעמיק את הקשרים עוד יותר, אף פתחה מדינת המחוז הגדולה בגרמניה נציגות מיוחדת לקשרי NRW – ישראל.

www.nrwisrael.de

ארגונים, מוסדות, קרנות

Händeschütteln

ConAct

 לפעול יחדיו למען קשרי הנוער בין גרמניה וישראל – זו משימתו של ConAct, מרכז התיאום הגרמני לחילופי נוער בין גרמניה וישראל בוויטנברג. ConAct נוסד ע"י משרד הנוער הגרמני הפדראלי ותפקידו לטפח קשרים קיימים וליזום רעיונות חדשים לחילופין.

www.conact-org.de

 

תקופת התנסות לסטודנטים ישראלים

לסטודנטים ישראלים למשפטים ניתנת האפשרות להתארח לתקופת התנסות מעשית במשרדי עריכת דין בגרמניה.

חילופי תלמידים

 שרות החילופין הפדגוגי מקדם את חילופי הנוער בין בתי ספר ותלמידים בשליחות מדינות המחוז הגרמניות. כל בית ספר המעוניין בברית גרמנית-ישראלית רשאי להגיש בקשה כדי לערוך ביקורים הדדיים סדירים. מטרות התכנית הן בנייתן ועידודן של בריתות בין בתי ספר לטווח רחוק.  

www.kmk-pad.org