תקופת התנסות לסטודנטים ישראלים למשפטים במשרדים לעריכת דין בברלין

  

סטודנטים למשפטים וסטאג'רים מגרמניה מנצלים מדי שנה את היצע האפשרויות לצבירת ניסיון מעשי במשרדי עריכת דין ישראליים. באותה המידה מוזמנים סטודנטים ישראליים, להתארח לתקופת התנסות מעשית במשרדי עריכת דין בגרמניה. 

בנושא זה ניתן לפנות עקרונית ללשכת עורכי הדין בכל מדינת מחוז – לדוגמה בברלין לאתר הלשכה: http://www.rak-berlin.de/

בעזרתה האדיבה של לשכת עורכי הדין מחוז תל אביב ועמותת המשפטנים ישראל – גרמניה, שגרירות גרמניה תל אביב מפרסמת רשימה של משרדי עריכת דין בברלין שהודיעו על נכונותם לקבל סטודנטים ישראלים למשפטים לאירוח לשם התנסות מעשית.


תקופת ההתנסות המוצעת לסטודנטים ישראליים במשרדי עו"ד גרמניים אינה מהווה התמחות כמשמעותה בחוק לשכת עורכי הדין בישראל ולא תיחשב כתקפה לצורך קבלת רישיון עריכת דין בישראל.

תניית פטור

המידע באתר זה נלקט עבורכם בקפידה רבה. אנא גלו הבנה, שלמרות זאת איננו אחראים לאמיתות המידע ועדכנותו.

 

התנסות מעשית

Akteneinsicht

משרדי עריכת דין בברלין