תקנות החוק לגבי לימודים ועבודה בגרמניה

ויזה למטרת חיפוש עבודה (על פי סעיף C18 לחוק השהייה)

הוויזה למטרת חיפוש עבודה מאפשרת לאנשי מקצוע ממדינה שלישית, המעוניינים בכך לבוא לגרמניה למשך שישה חודשים לכל Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück. הגדלה (© (c) dpa - Report) היותר, על מנת לחפש מקום עבודה המתאים לכישורים המקצועיים שלהם. תנאי למהלך זה הינו הסמכה, דיפלומה אקדמית מוכרת, ואמצעים המאפשרים למועמד לדאוג בעצמו לפרנסתו. אם בעל האזרחות הזרה מוצא מעביד תוך שישה חודשים, הוא אינו צריך לצאת מן המדינה, אלא יכול להגיש ישירות בגרמניה את בקשתו לאישור השהייה או הכרטיס הכחול של האיחוד האירופי הנחוץ לו.

 

"כרטיס כחול" לעבודה באיחוד האירופי (על פי סעיף A19 לחוק השהייה)

ה"כרטיס הכחול" באיחוד האירופי הינו אשרת השהייה המרכזית לאנשי מקצוע בעלי הסמכה אקדמית והוא מאפשר באופן פשוט ולא בירוקרטי את מעברם של בעלי אזרחות ממדינה שלישית, בעלי תואר אקדמי, המעוניינים לעסוק בגרמניה בעבודה התואמת את כישוריהם. לשם כך נדרש המועמד רק להוכיח שסיים את לימודיו האקדמיים בתואר ושתנאי העסקתו יגיעו לסף משכורת של 47,600 אירו לכל הפחות (נכון לשנת 2014). (גבול השכר התחתון עבור אנשי מקצוע במקצועות בהם קיים מחסור, נקבע על 37,128 אירו – נכון לשנת 2014).

הכרטיס הכחול מציע פריווילגיות רבות, בייחוד זכות לקבלה מוקדמת של אשרת שהייה בלתי מוגבלת.  הדבר מאפשר למבקשי האשרה הפוטנציאליים לתכנן את עתידם בגרמניה לטווך רחוק: לאחר שהייה בת 33 חודשים ניתן להעניק לבעל כרטיס כחול אישור להפוך לתושב קבע, ללא הגבלת תקופת השהייה. אם תוגש הוכחה לשליטה בשפה הגרמנית ברמה 1B  , האישור לתושב קבע יוענק אחרי 21 חודשים בלבד.

וויזה לסטודנטים

גרמניה נחשבת לאחת המדינות המבוקשות ביותר בקרב סטודנטים מכל העולם. הכשרת סטודנטים בעלי כישורים מתאימים Studium Dozent הגדלה (© Iversity) ממדינות זרות במוסדות להשכלה גבוהה בגרמניה הינה אחד הנושאים העומדים בראש סדר העדיפויות של ממשלת גרמניה. לאחר שיסיימו בהצלחה את לימודיהם, בעלי אזרחות זרה יכולים להאריך את אישור השהייה שלהם לתקופה עד 18 חודשים, על מנת לחפש במקום העסקה התואמת את כישוריהם.

 

מידע על איחוד משפחות– הצטרפות משפחות וילדים 

ההקלות החלות על עובדים מוסמכים מהגרים חלות גם על בני משפחותיהם. זאת אומרת בין היתר: הליך מופשט ומזורז לקבלת אשרת שהייה, ללא צורך בהוכחת השליטה בשפה הגרמנית, ולבני משפחותיהם של בעלי כרטיס כחול לאיחוד האירופי גישה מידית ובלתי  מוגבלת לשוק העבודה. 

תקנות החוק

Pass mit Ein- und Ausreisestempeln

Guide to higher education

Serge Alain Nana aus Kenia in Frankfurt

You can find more detailed information about the preconditions, framework requirements and opportunities of studying in Germany on the website.