קהילות יהודיות בגרמניה מגודנסברג עד גלזנקירכן

גודנסברג / שוולם-אדר 34281: הקהילה היהודית הליברלית "אמת ושלום" (ע"ר)

כתובת:Gudensberg/Schwalm-Eder, Gerhart-Hauptmann-Straße 4

טלפון ופקס: 6701 5603 49 +

דוא"ל אינטרנט       

גטינגן 37013: הקהילה היהודית לגטינגן ודרום סקסוניה התחתונה (ע"ר)  

כתובת:Göttingen, Rote Str. 28, Postfach 2345

טלפון: 6346362 551 49 +

דוא"ל   

גטינגן 37073: הקהילה היהודית (ע"ר)  

כתובת:Göttingen 37012 , Angerstr. 14, Postfach 2202

טלפון:68737 551 49 + פקס:68747 551 49 +

דוא"ל אינטרנט     

גיסן 35390: הקהילה היהודית (גוף ציבורי)  

כתובת:Gießen, Burggraben 6

טלפון:932890 641 49 + פקס: 9328925 641 49 +

דוא"ל   

גלזנקירכן 45879: הקהילה היהודית  

כתובת:Gelsenkirchen, Georgstr. 2

טלפון: 1552310 209 49 + פקס:1552312 209 49 +

דוא"ל