קהילות יהודיות בגרמניה מהאגן עד הרפורד

האגן 58095: הקהילה היהודית האגן  

כתובת:Hagen, Potthofstr. 14/16

טלפון: 132891 2331 49  + פקס: 32833 2331 49 +

דוא"ל   

האלה / סאלה 06108: הקהילה היהודית (גוף ציבורי)  

כתובת:Halle/Saale, Große Märker Str. 13

טלפון:23311-0 345 49 +  פקס: 23311-22 345 49 +

דוא"ל אינטרנט     

האלה 06118: קהילת בתי הכנסת בהאלה (ע"ר)  

כתובת:Halle, Hansastr. 7a

טלפון: 5220272 345 49 + נייד: 2130687 170 49 +

פקס: 5220276 345 49 + או 522783086 345 49 +

דוא"ל   אינטרנט       

האנובר 30173: הקהילה היהודית האנובר (גוף ציבורי)  

כתובת:Hannover, Haeckelstr. 10

טלפון: 810472 511 49 +

פקס: 852983 511 49 +

דוא"ל    אינטרנט      

האנובר 30419: הקהילה היהודית הליברלית האנובר (ע"ר) "עץ החיים"  

כתובת:Hannover, Fuhsestr. 6

טלפון: 2880100-1 511 49 +  פקס: 2353954 511 49 +

דוא"ל אינטרנט     

הוף / סאלה 95032: הקהילה היהודית  

כתובת:Hof/Saale, Oberkotzauer Str. 66

טלפון ופקס:51741 9281 49 + או 738698 9281 49 +

דוא"ל    

היידלברג 69115: הקהילה היהודית (גוף ציבורי)  

כתובת:Heidelberg, Häusserstr. 10-12

טלפון: 905240 6221 49 + פקס:163008 6221 49 +

הילדסהיים 31107: הקהילה היהודית (ע"ר)     

כתובת:Hildesheim, Postfach 100742

דוא"ל    

הילדסהיים 31137: הקהילה היהודית הילדסהיים (ע"ר)  

כתובת:31107 Hildesheim, An der Johanniskirche 5, Postfach 100707 

דוא"ל    

המבורג 20146: הקהילה היהודית בהמבורג  

כתובת:Hamburg, Grindelhof 30

טלפון:440944-0 40 49 + פקס: 4108430 40 49 +

דוא"ל    

המבורג 20457: הקהילה היהודית הליברלית בהמבורג (ע"ר)

כתובת:20457 Hamburg, Postfach 71 01 61, Große Johannisstr. 13

טלפון:32086677 40 49 + פקס: 32086678 40 49 +

דוא"ל   אינטרנט    

המלן 31785: הקהילה היהודית במועצה האזורית המלן-פירמונט  

כתובת:Hameln-Pyrmont, Deisterstr. 59-61

טלפון ופקס: 942909 5151 49 +

דוא"ל אינטרנט    

המלן 31785: הקהילה היהודית המלן (ע"ר)  

כתובת:Hameln, Bahnhofstr. 22

טלפון ופקס: 925625 5151 49 +

דוא"ל אינטרנט  

הנאו 63452: הקהילה היהודית  

כתובת:Hanau 63406, Wilhelmstr. 11 a, Postfach 1641

טלפון:1800761 6181 49 +  פקס: 1804131 6181 49 +

דוא"ל אינטרנט   

הרפורד 32052: הקהילה היהודית הרפורד-דטמולד  

כתובת: Herford-Detmold, Komturstr. 21

טלפון:2030 5221 49 + פקס:26377 5221 49 +

דוא"ל אינטרנט