קהילות יהודיות מלוראך עד לימבורג

לוראך 79539: הקהילה היהודית  

כתובת:Lörrach, Rainstr. 6

טלפון:422293-0 7621 49 + פקס:422293-3 7621 49 +

 

ליבק 23552: הקהילה היהודית ליבק (ע"ר)  

כתובת:Lübeck, St.-Annen-Str. 11

טלפון: 7982182 451 49 + פקס:7074208 451 49 +

דוא"ל

 

לייפציג 04105: הקהילה היהודית בלייפציג  

כתובת:Leipzig, Löhrstr. 10

טלפון:9800233/9803586 341 49 + פקס:2115290 341 49 +

דוא"ל   

לימבורג 65549: הקהילה היהודית לימבורג  

כתובת: Limburg 65542, Birkenallee 4, Postfach 2007

טלפון:5843093 6431 49 + פקס:5843097 6431 49 +