קהילות יהודיות בגרמניה מרגנסבורג עד שטראובינג

רגנסבורג 93047: הקהילה היהודית  

כתובת:Regensburg, Am Brixener Hof 2

טלפון:57093 941 49 + פקס: 53640 941 49 +

דוא"ל   

 

רוטווייל 78628: הקהילה היהודית רוטווייל / אילינגן / שוונינגן  

כתובת:Rottweil, Hauptstr. 26-28

טלפון:9420878 741 49 + פקס:9420885 741 49 +

דוא"ל    

רוסטוק 18055: הקהילה היהודית רוסטוק  

כתובת:Rostock, Augustenstr. 20

טלפון:4590724 381 49 + פקס: 4922315 381 49 +

רקלינגהאוזן 45657: הקהילה היהודית במחוז רקךינגהאוזן (גוף ציבורי)  

כתובת:Recklinghausen, Am Polizeipräsidium 3

טלפון:15131 2361 49 + פקס:184678 2361 49 +

דוא"ל   

 

שוורין 19055: הקהילה היהודית  

כתובת:Schwerin, Landesrabbiner-Holdheim-Str. 3-5

טלפון:5507345 385 49 + פקס:59360989 385 49 +

 

שטוטגארט 70174: הקהילה היהודית של וירטמברג (גוף ציבורי)  

כתובת:Stuttgart, Hospitalstr. 36

טלפון:228360 711 49 + פקס:2283618 711 49 +

דוא"ל אינטרנט    

 

שטראובינג 94315: הקהילה היהודית (גוף ציבורי)  

כתובת:Straubing, Wittelsbacherstr. 2

טלפון ופקס: 1387 9421 49 +

דוא"ל