קהילות יהודיות מווירצבורג עד טריר

ווירצבורג 97072: הקהילה היהודית והמרכז הקהילתי "שלום אירופה"  

כתובת:Würzburg, Valentin-Becker-Str. 11

טלפון:404140 931 49 + פקס:4655249 931 49 +

דוא"ל   

וולפסבורג 38162: הקהילה היהודית הליברלית וולפסבורג, אזור בראונשווייג  

כתובת: Wolfsburg, Schapener Str. 10

טלפון:941099 5306 49 +

וולפסבורג 38440: הקהילה היהודית האורתודוקסית בוולפסבורג (ע"ר)  

כתובת: Wolfsburg, Breslauer Str. 262

טלפון:3081667  5361 49 + פקס:3081664  5361 49 +

דוא"ל   

וופרטאל 42275: הקהילה היהודית (גוף ציבורי)  

כתובת: Wuppertal, Gemarker Str. 15

טלפון: 371183 202 49 + פקס:3711850 202 49 +

דוא"ל    

ויזבאדן 65185: הקהילה היהודית  

כתובת:Wiesbaden, Friedrichstr. 31-33

טלפון:933303-0 611 49 + פקס: 933303-19 611 49 +

דוא"ל    

ויידן 92637: הקהילה היהודית  

כתובת:Weiden, Ringstr. 17

טלפון: 32794 961 49 +

דוא"ל  

זאזן 38723: הקהילה היהודית זאזן (ע"ר)  

כתובת:Seesen, Danziger Str. 10

טלפון:420896 511 49 + פקס:420897 511 49 +

אינטרנט  

טריר 54290: הקהילה היהודית  

כתובת:Trier, Kaiserstr. 25

טלפון:9945575 651 49 + פקס: 9945577 651 49 +

דוא"ל