ועידת הרבנים האורתודוקסית גרמניה (ORD)

ועידת הרבנים האורתודוקסית גרמניה (ORD)

כתובת המשרד: Roonstrasse 50, 50674 Köln

טלפון: 49-221-921560-20 + , פקס: 49-221-92156019 +

דוא"ל   אתר

 

בית הדין המרכזי  בגרמניה בשיתוף הרבנות הראשית בישראל

כתובת למשלוח דואר: ועידת הרבנים האורתודוקסית, לידי מזכירות בית הדין

c/o Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland,  

Sekretariat des Beit Din, Roonstr. 50, 50674 Köln

טלפון: 49-221-92156020 +, פקס: 49-221-92156019 +

דוא"ל