אירופה – שותף הסחר החשוב ביותר של ישראל

 האיחוד האירופי (EU) הינו שותף הסחר החשוב ביותר של ישראל. מקורו של יותר משליש מהיבוא לישראל מאירופה. ישראל חתמה עם האיחוד האירופי גם על הסכם סחר (הסכם אסוציאציה) וגם על הסכם שיתוף פעולה מדעי וטכני.

 

הסכם הסחר(הסכם האסוציאציה) מסוג "אירופה-ים התיכון " (EUROMED) בין ישראל לאיחוד האירופי, הנחתם ב- 20 בנובמבר 1995 כחלק מהמאמץ של אירופה להגביר את מעורבותה באגם הים התיכון, מהווה את הבסיס החדש של יחסי ישראל-איחוד אירופי. הוא נכנס לתוקפו בראשון ביוני 2000.

 

ההסכם החדש מחליף  את ההסכם משנת 1976, שבמסגרתו הוקם איזור סחר חופשי עוד ב- 1989. מעבר לסחר חופשי ההסכם מקנה הקלות מכס בתחום החקלאות, במטרה להביא לליברליזציה הדרגתית נוספת של הסחר החקלאי. בתחום המדיני מאפשר ההסכם דו-שיח פוליטי רצוף המתבסס על הכרה משותפת ביסודות הדמוקרטיה ושמירה על זכויות האדם. מעבר לכך נועד ההסכם להגביר את שיתוף הפעולה בתחומים כלכלה, מדע, משפט, תרבות וחברה.

 

האיחוד האירופי הפך מזמן לשותף החשוב ביותר של ישראל בסחר חוץ, עוד לפני ארה"ב: גם בשנת 2009 האיחוד היה השותף המסחרי החשוב ביותר של ישראל: מקורם של 36% מהיבוא היה באירופה, ו-25% מהיצוא הגיעו לאירופה.

  Fahne der Europäischen Union הגדלה (© picture-alliance/ dpa)

פסק דין של בית הדין האירופי

 

מעבר לניסיון החיובי שנצבר עם יישום ההסכם התעוררו גם מספר שאלות בקשר לתעודות המקור, שהם התנאי להקלות ביצוא לאירופה. סחורות המיוצרות בהתנחלויות ישראליות בשטחי הרשות הפלסטינית או במזרח ירושלים לא נהנות מיחס מועדף במסגרת הסכם הסחר בין ישראל לאיחוד האירופי. יחד עם זאת יש אישור ליבוא הסחורות ללא הגבלות יבוא מיוחדות.

 

 בית הדין של האיחוד האירופי (EuGH) אישר זאת בהחלטתו מה- 25 בפברואר 2010 בדיון מוקדם בעניין.

 

מדע וטכנולוגיה

 

נוסף להסכם הסחר חתם האיחוד האירופי עם ישראל הסכם לשיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי (ההסכם קיים מ- 1996 והוארך ב-2003 לארבע שנים נוספות) המקנה לישראל (כמדינה היחידה באיזור) שיתוף מלא בתכניות המסגרת למחקר ופיתוח אירופי. (כעת בתכנית המסגרת השביעית 2007-2013). כמו כן, מיוני 2000 ישראל חברה בפרויקט המחקר „EUREKA“ ובמרץ 2000 קיבלה מעמד של מדינת „COST“.

(Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique)

תכנית ה- COST נתמכת ע"י האיחוד האירופי ומקדמת תהליכי מחקר משותפים בין מדינות האיחוד, מדינות איגוד הסחר החופשי האירופי EFTA  ומדינות מרכז ומזרח אירופה.

  Labor הגדלה (© picture-alliance / dpa)

בנוסף נחתם ב- 4 בנובמבר 2009 הסכם על צעדי ליברליזציה הדדיים בתחום המסחר בתוצרת חקלאית, מוצרי חקלאות מעובדים ומוצרי דייג, שמאפשר לשני הצדדים גישה קלה יותר לשווקים. ההסכם נכנס לתוקפו בראשון בינואר 2010.

 

תהליך ברצלונה

 

ישראל קשורה לאיחוד האירופי גם באמצעות שיתוף הפעולה הרב צדדי (בין-אזורי) של האיחוד עם שותפיה באיזור אגם הים התיכון (תהליך ברצלונה). מדובר בפורום הרב צדדי היחידי בו יושבים נציגים ישראלים וערבים סביב שולחן דיונים אחד. ישראל נכללת גם בתכנית האירופית „Wider Europe“. תכנית פעולה זו העונה על צרכיה המיוחדים של ישראל תסלול את הדרך להעמקה נוספת של היחסים בין ישראל לאיחוד בתחומים שונים.

יחסים כלכליים ישראלים – אירופים

Sterne am Eurozeichen

תכנית המסגרת למחקר של האיחוד האירופי

 ישראל הינה המדינה היחידה במזרח התיכון שלוקחת חלק בתכניות המחקר של האיחוד האירופי (FRP). כעת מתקיימת תכנית ה- FRP השביעית לתקופה 2007-2013.

 

מידע נוסף