שיתוף פעולה בין-משרדי

 משרד החינוך והמחקר הגרמני (BMBF) מקיים קשרים הדוקים עם ומשרד המדע והטכנולוגיה הישראלי (MOST) ועם משרד התעשייה, המסחר והעבודה הישראלי (MOITAL), שבהם מתנהל קידום הפרויקטים המשותפים.

 משרד המדע והטכנולוגיה הישראלי (MOST)

מקדמים מחקר מדעי ופיתוח. הנושאים שבמוקד העניין הם ביוטכנולוגיה, חקר הסרטן, מדעי הים והסביבה, אנרגיות מתחדשות, כמו כן טכנולוגיות מים וסביבה .

משרד התעשייה, המסחר והעבודה הישראלי (MOITAL)

 מקדמים פרויקטים משולבים של מדע וכלכלה עם אוריינטציה מעשית. הנושאים שבמוקד העניין הם ביוטכנולוגיה, טכנולוגיות מים וסביבה, כמו כן מחקר ביטחון אזרחי.

שני הצדדים מקדמים את הפרויקטים על בסיס מכרזים משותפים לשני משרדי הממשלה. מכרזים עדכניים ומידע נוסף ניתן למצוא באתר שיתוף הפעולה הבין-משרדי www.cogeril.de