תכנית COST

   תכנית ה- COST היא מסגרת אירופית לתאום פעילויות מחקר המתקיימות ברמה לאומית בכל תחומי המדע והטכנולוגיה.

 

מאז התחילה את פעילותה בשנת 1971 צמח מספר המדינות החברות ב- COST ל-35. ישראל נוטלת חלק בפעילות כמדינה שותפה. המשתתפים בתכנית COST פועלים ברשתות בינתחומיות מגוונות ביותר.

 

עוד על _ COST באתרים

  

טופס קשר

תכנית COST

Fahne der Europäischen Union