תכנית המסגרת למחקר של האיחוד האירופי

  

תכנית המסגרת למחקר של האיחוד האירופי (FRP) היא כלי חשוב לשיתוף הפעולה. זו התכנית הגדולה בעולם לקידום פרויקטים למחקר. עבור תקופת תכנית ה- FRP השביעית לתקופה 2007-2013 הוקצבו 54,4 מיליארד אירו.

 

תכנית ה-FRP השביעית מורכבת מארבע תכניות ספציפיות:

 

1. שיתוף פעולה: מעניקים תמיכה לפרויקטים של שיתוף פעולה חוצה גבולות בין אוניברסיטאות, תעשייה ומרכזי מחקר בעשרה תחומי מחקר שונים.

 

2. רעיונות: הוקמה מועצה אירופית למחקר (European Research Council, ERC) בתוכנית זו, שעבודתה מתרכזת בתמיכה בחוקרים מצטיינים בתחום מחקרי היסוד.

 

3. בני אדם: "אמצעים ע"ש מארי קירי" מעודדים חוקרים לעבוד במדינות אחרות ובכך מחזקים רשתות של קשרים בינלאומיים.

 

4. יכולות: התכנית משפרת את תנאי המסגרת של מחקר והתחדשות, לדוגמה דרך תמיכה ממוקדת בתשתיות מחקר או מחקר בחברות קטנות ובינוניות.

 

כך לדוגמה פרויקטים בילטרליים שקיבלו תמיכה מהקרן הגרמנית-ישראלית למחקר ופיתוח מדעי (GIF) משמשים לעיתים קרובות כתא נביטה לשיתוף הפעולה הצמוד בין חוקרים גרמנים וישראלים בפרויקטים רחבי היקף של FRP 

תכנית המסגרת למחקר

Fahne der Europäischen Union

הפורטל הגרמני לתכנית המסגרת למחקר של האיחוד האירופי

כל המידע החשוב על ה-FRP – פורטל של משרד החינוך והמחקר הגרמני (BMBF)

www.forschungsrahmenprogramm.de

תכנית למחקר של נציבות האיחוד האירופי

 אתר נציבות האיחוד האירופי לתקופת תכנית המסגרת השביעית.

cordis.europa.eu