Eureka

   EUREKA“, המיזם האירופי למחקר חדשני מונחה שווקים, נוסד ב-1985 כדי לחזק את כושר התחרות הטכנולוגית של אירופה. בינתיים התרחבה „EUREKA“ מעבר לגבולות אירופה ומונה 40 חברים מלאים.

חברות, מרכזי מחקר ומכללות מקבלים הצעות לשיתוף פעולה ותמיכה, כדי לפתח מוצרים ושרותים חדשניים.

העיקרון הבסיסי של "EUREKA" הוא נקודת ההתחלה "Bottom-up". משמעותה, שנותנים למשתתפים חופש פעולה גדול בעריכת הפרויקטים שלהם. עם גישה זו הצליחה "EUREKA" להשתלב ולהתמקם כגורם המשלים את תכניות המחקר של האיחוד האירופי.

גרמניה נמנית עם השותפות המייסדות של "EUREKA" וישראל חברה מלאה משנת 2000.