נוף התקשורת בגרמניה

בגרמניה מתקיימת תעשיית תקשורת גדולה ומגוונת. התקשורת הגרמנית, המודפסת והמקוונת, כמו גם הרדיו והטלוויזיה ידועים באיכותם וברמה העיתונאית הגבוהה שלהם.

Kameras

התקשורת – מערכת מגוונת מאוד

לתקשורת בגרמניה יש אפיונים מיוחדים. ביניהם, הדגש על ריבונות פדראלית בתחומי התרבות והתקשורת והדו-קיום של כלי תקשורת ממלכתיים-ציבוריים ופרטיים, זה לצד זה, דבר שאיננו מובן מאליו, אך בהחלט מקובל בקונטקסט האירופי.

Zeitungskiosk

עיתונים, כתבי עת, הוצאות לאור

לצד הספר קיימת מזה 500 שנה מדיה נוספת – העיתון וכתב העת – שאמנם התחדשה והתעדכנה בהתמדה מבחינת התוכן, הצורה והתפוצה, אך מבחינת המבנה הבסיסי שלה די נשארה אותו הדבר למרות סוגי מדיה חדשים שהלכו והתווספו. העיתונות נשארה סמל לניתוח מעמיק ותחקירי רקע, קביעת סדר יום והערכות מצב.

אינטרנט ורשתות חברתיות

הגבולות בין צורות התקשורת השונות, בין תקשורת ממוסדת והתקשרות בלתי פורמלית היטשטשו באמצעות רשת האינטרנט. גם הגבול בין תקשורת לפי מידה ותקשורת המונים, כלומר בין קומוניקציה המותאמת ליחידים לבין תקשורת המכוונת לכולם, הפך לנזיל.

Das Tagesschau-Studio mit Moderator Jens Riewa

טלוויזיה, רדיו

השפע בנוף התקשורת עדיין מוצא את ביטויו בתחנות הטלוויזיה והרדיו המסורתיות. כיום מתחרות כ- 430 תחנות רדיו זו בזו, כאשר לרובן אופי אזורי ומקומי

נוף התקשורת

Zeitschriften

תקשורת, איגודים וארגונים

 קישוריות ישירות לאתרים של האיגודים והארגונים החשובים ביותר בתחום התקשורת.

דפוס, טלוויזיה, רדיו

סוכנויות חדשות

איגודים וארגונים 

מועצת העיתונות הגרמנית

כגוף פיקוח עצמי וולונטרי של העיתונות, עוסקת מועצת העיתונות הגרמנית באופן עקרוני ביישום שתי מטרות גדולות: עבודה ציבורית למען חופש העיתונות בגרמניה והטיפול בתלונות מצד ציבור הקוראים. המועצה גם מנסחת את העקרונות העיתונאיים (חוקי אתיקה עיתונאית) ופועלת לסילוק אי סדרים באמצעי התקשורת.

www.presserat.info