התקשורת – מערכת מגוונת מאוד

לתקשורת בגרמניה יש אפיונים מיוחדים. ביניהם, הדגש על ריבונות פדראלית בתחומי התרבות והתקשורת והדו-קיום של כלי תקשורת ממלכתיים-ציבוריים ופרטיים, זה לצד זה, דבר שאיננו מובן מאליו, אך בהחלט מקובל בקונטקסט האירופי. 

גרמניה נמצאת במצב טוב מאוד בקנה מידה בינלאומי בנושא חופש הדיבור וחופש העיתונות. פלורליזם של דעות נתון, ופלורליזם של מידע קיים. התקשורת איננה בידי ממשלות או מפלגות, אלא נמצאת בידי חברות תקשורת בשוק הפרטי. במהלך הדמוקרטיזציה של גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה הוקמה רשות שידור ממלכתית-ציבורית לפי הדוגמה הבריטית (BBC). התחנות נוסדו כגופים (או חברות ציבוריות) הממומנים מכספי אגרות. בשנות ה-80 של המאה העשרים נוספו גם ספקי טלוויזיה פרטיים.

חופש העיתונות מוגן בחוק היסוד 

בגרמניה חופש הדיבור וחופש העיתונות הינם נכס המוגן בחוקה. תפיסת חופש העיתונות והתקשורת על פי החוקה מוצאת את ביטויה בסעיף 5 לחוק היסוד: "לכל אדם עומדת הזכות, להביע את דעתו בכתב, בעל פה ובתמונות ולפרסמה ברבים, כמו גם לקבל מידע ממקורות נגישים לכלל. (...) אין צנזורה". 

באופן כללי ניתן להסביר את מבנה מערכת התקשורת בגרמניה מתוך התנאים הייחודיים של ההיסטוריה הגרמנית בעבר הקרוב. גרמניה חוותה את המהפכים של המאה ה-20 בפסקי זמן של פחות משלושים שנה בכל פעם – דמוקרטיזציה, מלחמת העולם הראשונה, רפובליקת וויימאר, "הרייך השלישי" ומלחמת העולם השנייה, הסכסוך בין מזרח ומערב והמלחמה הקרה, מרד הסטודנטים והאיחוד מחדש – ובכל פעם נקשרו האירועים גם לנקודת מבט תקשורתית, אפילו ניתן לומר שאי אפשר לדמיין את התרחשותם בלי תקשורת ההמונים. 

מקור: עובדות על גרמניה

התקשורת

Kameras

מועצת העיתונות הגרמנית

כגוף פיקוח עצמי וולונטרי של העיתונות, עוסקת מועצת העיתונות הגרמנית באופן עקרוני ביישום שתי מטרות גדולות: עבודה ציבורית למען חופש העיתונות בגרמניה והטיפול בתלונות מצד ציבור הקוראים. המועצה גם מנסחת את העקרונות העיתונאיים (חוקי אתיקה עיתונאית) ופועלת לסילוק אי סדרים באמצעי התקשורת.

www.presserat.info