איגודים וארגונים

מסיבת העיתונאים הפדראלית

מסיבת העיתונאים הפדראלית הינה התאחדות עיתונאי הבירה ברלין. היא מארגנת שלוש פעמים בשבוע את מסיבות העיונאים של ממשלת גרמניה ואת מסיבות העיתונאים של פוליטיקאים מובילים ונציגי הפוליטיקה, הכלכלה והתרבות.   www.bundespressekonferenz.de

איגוד המו"לים של העיתונות הגרמנית (BDZV)

איגוד המו"לים של העיתונות הגרמנית (מל"כר) הוא ארגון הגג של הוצאות לאור של העיתונים ברפובליקה הפדראלית של גרמניה. דרך חברותם ב-11 איגודים מחוזיים שונים משתייכים אליו 298 עיתונים יומיים, המגיעים יחדיו לתפוצה של 16,5 מיליון עותקים נמכרים , ובנוסף חברים בו 13 שבועונים, המוכרים כמיליון עותקים.   www.bdzv.de

 

איגוד העיתונאים הגרמנים (DJV)

ה- DJV הינו האיגוד המקצועי של העיתונאים הגרמניים. www.djv.de

  

מועצת העיתונות הגרמנית

כגוף פיקוח עצמי וולונטרי של העיתונות, עוסקת מועצת העיתונות הגרמנית באופן עקרוני ביישום שתי מטרות גדולות: עבודה ציבורית למען חופש העיתונות בגרמניה והטיפול בתלונות מצד ציבור הקוראים.   www.presserat.de  

 

איגוד המוציאים לאור הגרמנים של כתבי עת (VDZ)

Association of German Periodical Publishers. In German.

www.vdz.de  

 

איגוד חברות השידור והתקשורת הפרטיות (VPRT)

ה- VPRT מייצג את עניינן של תחנות רדיו וטלוויזיה, שרותי תקשורת או של טלמדיה ותקשורת מקוונת. לאיגוד משתייכות כ-160 חברות מתחום הרדיו הפרטי והתקשורת האלקטרונית הפרטית. www.vprt.de  

איגודים וארגונים

Zeitschriften