עבודה

תעסוקה

 אבטחת תעסוקה ומלחמה באבטלה מהווים את נושאי הליבה בעבודת משרד העבודה והרווחה בגרמניה. לצד תיווך מקומות עבודה ועידוד התעסוקה, הכשרה מקצועית והשתלמות מקצועית מהווים מרכיבים חשובים במדיניות תעסוקה אקטיבית. הכשרה מקצועית  מהווה הגנה טובה מפני אבטלה, ומומחים בעלי הכשרה מקצועית איכותית הינם נושא מרכזי להתפתחותה הכלכלית של גרמניה.

כל מה שחשוב לדעת ניתן למצוא באתר משרד העבודה והרווחה הגרמני בכתובת www.bmas.de

הכשרה מקצועית  הכשרה מקצועית בתחום הרכב הגדלה (© Picture-alliance/dpa)

שיתוף הפעולה בין גרמניה וישראל בתחום ההכשרה המקצועית מתקיים כבר ארבעים שנה. בצד הישראלי אחראי לכך משרד התמ"ת. בגרמניה הנושא נמצא בתחום אחריותו של משרד החינוך והמחקר. המשרד מקדם פרויקטים, לדוגמה בתחום "האנרגיות המתחדשות", שמפתחים יחידות לימוד חדשות ומשלבים אותן בתוך תכניות לימוד בתחומי הכשרה קיימים. בנוסף מתקיימות תכניות חילופין לחניכים במהלך הכשרתם המקצועית וסיורים לימודיים למומחים. 

כל המידע על הכשרה מקצועית בגרמניה במשרד החינוך והמחקר באתר www.bmbf.de ועל חקר ההכשרה המקצועית במכון הלאומי הגרמני להכשרה מקצועית באתר www.bibb.de   

אגודים מקצועיים

הדיאלוג המתקיים בין האגוד המקצועי בגרמניה (DGB) לבין ההסתדרות מבוסס על מסורת ארוכת שנים. כבר מאז 1967- עוד לפני כינון היחסים הדיפלומטים בין שתי המדינות – קיים קשר הדוק הין ה-DGB להסתדרות.. במרכז שיתוף הפעולה עומדים היום חילופי הנוער, נושאים כגון שכר מינימום, עובדי קבלן,  שיתוף העובדים בהחלטות החברה ושיתוף הפעולה הבינלאומי בין האיגודים DGB-Logo הגדלה (© DGB) המקצועיים נוכח הגלובליזציה העולמית. 

מידע נוסף על עבודת האגוד המקצועי בגרמניה DGB באתר www.dgb.de

עבודה

Auf der Baustelle

צור קשר!

יש לך שאלות? המחלקה לעבודה ורווחה של שגרירות גרמניה עומדת לרשותך