מערכת / הגנה על פרטיות

הצהרה בנושא העלאה ושימוש בפרטים אישיים

 

בכל פניה של משתמש/ת להיצע האינטרנט של משרד החוץ הגרמני ובכל פתיחת קובץ מסוים, נשמרים ומעובדים נתונים על תהליך זה באופן זמני בקובץ פרוטוקול.

טרם שמירת המידע, כל מקבץ נתונים עובר תהליך אנונימיזציה באמצעות שינוי כתובת ה-IP.

בכל שימוש / פניה נשמרים בייחוד הפרטים הבאים:

 

כתובת ה-IP העלומה

תאריך ושעת הפניה / השימוש

הדף / שם הקובץ שנבחר

כמות המידע שהועברה

הודעה על הצלח / כשלון הפניה

 

השימוש בנתונים אלה נעשה אך ורק לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ולשם שיפור ההיצע. הנתונים נמחקים לאחר מכן. לא נעשה שימוש אחר במידע והוא לא נמסר לצד שלישי.

בעת שימוש בדפים בודדים משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) זמניות, על מנת להקל על הגלישה. 'עוגיות' זמניות אלה אינן מכילות נתונים אישיים ותוקפן פג לאחר סיום הביקור באתר. לא נעשה שימוש בטכניקות כגון Java-Applets או Active-X-Controls המאפשרים לשחזר את העדפות המשתמש או את הרגלי הצריכה שלו.

כתובות למשלוח דואר ודוא"ל הנמסרות במסגרת פניות או הזמנות של חומרי מידע ישמשו אך ורק לתכתובת או המשלוח.

מוציא לאור של עמודי האינטרנט של שגרירות גרמניה:

המחלקה לעתונות והסברה

דוברת השגרירות: הינדייה פארה 

טלפון: 972-3-6031327

פקס: 972-3-6950608 

כתובת שגרירות

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רחוב דניאל פריש 3

קומה 19

תל אביב 6473104


כתובת למשלוח:

ת.ד. 16038

תל אביב 6116001

טלפון:
03-6931313
פקס:
03-6969217
אתר אינטרנט:
www.tel-aviv.diplo.de

הערות שימוש

 שגרירות גרמניה תל אביב הערות שימוש התכנים של עמודי אינטרנט אלה נועדו לספק מידע לציבור. מושם דגש מיוחד על דיוקם, עדכונם, שלמותם ומובנותם של התכנים המפורסמים כאן. התכנים מטופלים באופן שותף. אף על פי ...

מקורות

Bundesbildstelle, BPA

Picture-alliance/dpa

ארכיון תמונות, משרד החוץ