נחתם הסכם בין ברלין ויד ושם

27 יוני 2017

הסנטורית לענייני חינוך של ברלין סנדרה שרס ויוסי גביר, העוזר הבכיר ליו”ר הנהלת יד ושם לקשרי חוץ וממשל, חתמו אתמול (26.06) בוילה ואנזה על הצהרת כוונות משותפ Yossi Gevir, deputy director of the Yad Vashem memorial in Israel and the Berlin senator for education Sandra Scheeres הגדלה (© picture alliance / Ralf Hirschbe) בנושא העמקת שיתוף הפעולה ביניהם שמטרתו לקיים השתלמויות קבועות למורים בברלין ובירושלים.
"באמצעות החתימה היום אנו נקדם ונעצים את ההשתלמויות המשותפות של אנשי חינוך ושל בוני דעת קהל אחרים העוסקים בתחום החינוך הבית ספרי והבלתי פורמלי. מתוכננות תכניות השתלמות שנתיות בברלין ובירושלים. לשיח הישיר עם ישראל יש משמעות אדירה עבור העברה משכנעת של מסרים פוליטיים והיסטוריים", אמרה הסנטורית לענייני חינוך סנדרה שרס. "לאור הגילויים החוזרים ונשנים של גזענות, שנאת זרים ואנטישמיות בחברה שלנו ובכך גם בבתי הספר, יש משמעות מרכזית לקידום עמדות דמוקרטיות ולהתנגדות הנחרצת לאפליה של בני אדם".
כוונתם של הצדדים להסכם הינה לתכנן השתלמויות משותפות ביד ושם, שבמרכזן נושאים פדגוגיים הנוגעים לחיים היהודיים לפני, במהלך ואחרי רדיפות הנאציים. לצורך זה יעשה שימוש בעיקר במשאבים המגוונים של אתר הזיכרון , כולל הארכיונים, המוזיאון, התערוכות כמו כן בכלים החינוכיים . במקביל פועל אתר הזיכרון יד ושם למען ניהול שיחות בין עמיתים ועמיתות מגרמניה וישראל על שיטות ההוראה בישראל.
יד ושם משתף פעולה עם מדינות מחוז גרמניות רבות, על מנת לזכור את השלכות תולדות הנאציזם והשואה. לשם כך הצהירו יד ושם וועדת שרי התרבות של מדינות המחוז של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה בשנת 2013 באופן רשמי על כוונתם, לקדם יחדיו את חינוך, חקר וזיכרון השואה. שיתוף פעולה שוטף מתקיים כבר עם 10 מדינות מחוז, ביניהן נורדריין-וסטפליה, בוואריה ובאדן-ווירטמברג. בנוסף מתקיימים סמינרים למורים ואנשי חינוך, אנשי משטרה ונציגים מטעם מערכת המשפט. בברלין כבר קיים שיתוף פעולה בין יד ושם  ובית הספר המקצועי ע"ש רות כהן ובית הספר ע"ש רפיק-וסלי.

© שגרירות גרמניה תל אביב