משרד החוץ הגרמני בנושא הבנייה במזרח ירושלים

10. Juli 2017

בנושא בנייתן של 944 יחידות דיור בהתנחלות הישראלית פסגת זאב שאושרה השבוע על ידי עיריית ירושלים הצהיר דובר משרד החוץ הגרמני ב- 7 ביולי 2017 בברלין:

ב- 4 ביולי אישרה הוועדה לתכנון ובנייה את בנייתן של יחידות דיור נוספות במזרח ירושלים הכבושה, מתוכן 940 בפסגת זאב בלבד. בשבועות הקרובים תתקבלנה החלטות נוספות, בין היתר לגבי השכונה המזרח ירושלמית שייח ג'ראח. אנו מצפים להחלטות אלו בדאגה גדולה.
עמדתה של ממשלת גרמניה לפיה הבנייה בהתנחלויות נוגדת את החוק הבינלאומי ידועה לכל. לאור הפעילות המתמשכת בהתנחלויות אנו שואלים את עצמנו כיצד מתכוונת ממשלת ישראל לאפשר לממשל האמריקאי ולשחקנים בינלאומיים אחרים לפעול למען פתרון הסכסוך שנמשך כבר עשרות שנים.
ביולי 2016 קבעה הרביעייה הבינלאומית למזרח התיכון שהמצב הולך ומתדרדר לכיוון פתרון מדינה אחת. המלצותיה לשמירת היסודות של פתרון שתי מדינות ממשיכות להיות תקפות גם היום כמו לפני שנה.

© משרד החוץ הגרמני