ממשלת גרמניה תומכת בהגדרת העבודה הבינלאומית לאנטישמיות

29 בספטמבר 2017
אנדרטה לזכר השואה הגדלה (© picture-alliance / dpa)

המסר ברור: אין מקום לאנטישמיות – לא בגרמניה ולא במקומות אחרים בעולם. על מנת לתמוך במאבק נגד אנטישמיות החליטה ממשלת גרמניה לאמץ את ההגדרה הבינלאומית לאנטישמיות של הברית הבינלאומית לזיכרון השואה (IHRA). גרמניה הייתה בין יוזמי ההגדרה.


הבנה משותפת הינה חשובה במאבק נגד אנטישמיות

הבנה בינלאומית משותפת של אנטישמיות הינה התנאי הבסיסי למאבק יעיל נגדה. הגדרת ה-IHRA  הינה כדלקמן:


"אנטישמיות היא תפיסה מסוימת של יהודים, שיכולה לבוא לידי ביטוי כשנאה כלפי יהודים. ביטויים מילוליים ומעשיים של אנטישמיות מכוונים כלפי יחידים, יהודים או לא-יהודים, ו/או כלפי  רכושם,  מוסדות של קהילה יהודית ואתרים דתיים. בנוסף גם מדינת ישראל, הנתפסת כקולקטיב יהודי, יכולה להוות מטרה למתקפות מסוג זה".


גרמניה הינה חברת ה- IHRA  החמישית אחרי בריטניה, רומניה, ישראל ואוסטריה שמאמצת הגדרה זאת גם ברמה הלאומית- מדינית. הגדרת עבודה זאת אושרה במליאת הברית הבינלאומית לזיכרון השואה - שחברות בה 31 מדינות -  במאי 2016 כפרי יוזמה גרמנית-רומנית משותפת.


סמל עוצמתי – נגד כל צורה של אנטישמיות
אמנם אין להגדרה זאת תוקף משפטי, אולם  יש לה אופי סמלי עוצמתי מאד. דווקא מתוך אחריותה ההיסטורית פועלת גרמניה באופן חד-משמעי נגד כל צורה של אנטישמיות. בנוסף חורגת גרמניה מגרסת ההגדרה שעליה הוחלט ב-IHRA  ומוסיפה לה את המשפט האחרון על אנטישמיות בהקשר הישראלי.


משמעות גדולה עבור תחום החינוך
הגדרת העבודה אמורה לשמש בעיקר כדוגמה לתכנים בחינוך מבוגרים, ילדים ובני נוער. בכך היא יכולה לתרום לגילוי  וניתוח הגוונים הרבים של האנטישמיות.
גרמניה גם פועלת למען התמודדות של ארגונים ופורומים בינלאומיים אחרים עם הגדרה זאת – כמו למשל בשנה האחרונה במהלך כהונתה כנשיאת הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה (OSCE).


רקע
הברית הבינלאומית לזיכרון השואה (IHRA) הוקמה בשנת 2000 כארגון בינלאומי על מנת לשמר את זכר השואה ולקדם את החינוך בנושא השואה  בעולם. לברית יש 31 חברות, לעשר מדינות יש מעמד של משקיף ושבעה ארגונים קשורים באופן  קבוע עם הברית. עבודתה של הברית נתמכת על ידי מזכירות מנהלית שמושבה בברלין. ראשות ה-IHRA  מתחלפת מדי שנה: ב-2016 שמשה רומניה כיושבת הראש, השנה שוויץ ובשנת 2018 תהיה זאת איטליה.
www.holocaustremembrance.com

נכון ל- 22.09.2017

© משרד החוץ הגרמני