הבונדסטאג מקדם מלחמה באנטישמיות

24 בינואר 2018

ברוב מכריע, ב- 18 בינואר העביר הבונדסטאג עתירה תחת הכותרת "לחימה נחרצת באנטישמיות". ההצעה הוגשה באופן שיתופי על ידי הסיעות של CDU / CSU, SPD ה- FDP וברית 90 / הירוקים.
לקראת יום הזיכרון לנפגעי הנאציונל-סוציאליזם, הבונדסטאג מגנה את כל צורות האנטישמיות ודורש מהממשל הפדראלי לנקוט צעדים קונקרטיים לשיפור וייעול המאבק באנטישמיות.

"זיכרון השואה, שלילת זכויותיהם ורציחתם של שישה מיליון יהודי אירופה הוא עכשיו חשוב מתמיד, בהתחשב בעליית כוחות הימין הקיצוני בגרמניה וברחבי אירופה", נאמר בהצעה. עם זאת, הסכנה של האנטישמיות, ההולכת וגדלה כתוצאה מהגירה, חייבת לקבל את אותה רמת תשומת לב גבוהה כמו האנטישמיות הקיימת בגרמניה.

ההצעה מתבססת על הגדרת האנטישמיות שאומצה על ידי הממשלה הפדרלית ב -20 בספטמבר 2017, של הברית הבין-לאומית להנצחת השואה.

הממשלה הפדרלית נקראת למנות ממונה על המאבק באנטישמיות שירכז את צעדיה של הממשלה הפדרלית נגד האנטישמיות בעתיד ויהפוך לאיש קשר מרכזי לקבוצות יהודיות ולארגונים חברתיים. לשם כך, יוועץ הממונה במעגל עצמאי של מומחים יהודים ולא יהודים, מתחום המדע, החינוך והחברה האזרחית.

ההצעה מבקשת לסקור את החוק הפלילי וחוק האסיפה כדי להבטיח למשטרה ולרשויות אכיפת החוק משאבים מספיקים כדי למנוע באופן יעיל את שריפת הדגל הישראלי או סמלים אחרים של מדינת ישראל והפרעות אנטישמיות בהתכנסויות ציבוריות.

בנוסף, יש צורך ביישום עקבי של כל כלי האכיפה הקבועים בחוק השהייה בנוגע  לזרים הקוראים לשנאה אנטישמית. יחד עם זאת, יש לבחון את תכנית הלימודים של קורסי הקליטה כדי לראות אם היא מספקת הקנייה הולמת של ערכי הסדר הדמוקרטי הליברלי והמודעות ההיסטורית. יש להרחיב את מימון המחקר של האנטישמיות.

העתירה קוראת להתנגד בצורה נחרצת לתנועת הBDS. בפרט, הבונדסטאג מגנה בחריפות כל קריאה לחרם על עסקים או סחורות ישראליים ועל הצמדת שלטים "לא קונים" למוצרים ישראליים.
בנוסף דורשת העתירה לחזק את חילופי הנוער בין גרמניה לישראל ולהפנות משאבים נוספים על מנת לאפשר לצעירים המעוניינים בכך לשתף את השקפת העולם שלהם.

© שגרירות גרמניה בתל אביב

מלחמה באנטישמיות