שר המשפטים הגרמני מאס מבקר בישראל

07 פברואר 2017

Bundesjustizminister Maas mit der israelischen Justizministerin Shaked in der Gedenkstätte Yad Vashem הגדלה (© Deutsche Botschaft Tel Aviv) שר המשפטים הגרמני מאס מבקר בישראל בין ה- 6 ל- 9 בפברואר. במוקד נסיעתו עומדת הצגתן של תוצאות "פרויקט רוזנבורג". זאת תערך הערב באוניברסיטת תל אביב.

במשך ארבע שנים בדקה ועדה מדעית בלתי תלויה, כיצד התמודד משרד המשפטים הגרמני בשנות ה-1950 ו- 1960 עם העבר הנאצי. שר המשפטים הגרמני מאס ביקר היום יחד עם שרת המשפטים הישראלית שקד את אתר הזיכרון יד ושם. בהמשך נערכה שיחה בילטראלית בין השרים.
בינואר 2012 הסמיך משרד המשפטים הגרמני את הוועדה המדעית הבלתי תלויה לחקור את התמודדות המשרד עם העבר הנאצי. מאז חוקר צוות של היסטוריונים ומשפטנים בראשות ההיסטוריון Bundesjustizminister Maas und Botschafter von Goetze הגדלה (© Deutsche Botschaft Tel Aviv) פרופ' מנפרד גרטמקר והמשפטן פרופ' קריסטוף ספרלינג את התנהלות המשרד כלפי העבר הנאצי, את הרצף במשרד הן במישור האישי והן במישור הענייני , את חקירות הפשעים שבוצעו במהלך השואה ובהקשר לשואה כמו גם שאלות הקשורות לחנינה והתיישנות. דו"ח הסיכום פורסם תחת השם "תיק רוזנבורג. משרד המשפטים הגרמני ותקופת הנאצים" בהוצאת ס.ה. בק.
מידע נוסף על הצגת תוצאות "פרויקט רוזנבורג":

© שגרירות גרמניה תל אביב